Vi bygger bro mellem virksomheder

Velkommen til Lejre Erhvervsforum

Lejre Erhvervsforum bygger broer mellem erhvervsvirksomheder og mennesker i Lejre. Lejre Erhvervsforum er et netværk for erhvervslivet i Lejre Kommune. Foreningen er åben for alle, der driver virksomhed inden for industri, håndværk, handel, transport, turisme, service, landbrug og andre erhverv. Vi arbejder for et godt forhold mellem de alle erhvervsdrivende i området og varetager disses interesser overfor offentlige myndigheder, presse og lignende. Vi afholder netværksskabende aktiviteter hele året, hvor medlemmerne af foreningen har mulighed for at blive hinandens bedste ambassadører.

Velkommen-folder 2021

Er du ikke medlem af foreningen? Tilmed dig  HER

Nyheder

Aktiviteter

26. maj 2021

Generalforsamling i Lejre Erhvervsforum

Information om generalforsamlingen:

Dato: Onsdag den 26. maj 2021
Tidspunkt: Fra klokken 19.30 - 21.00 ca.
Sted: I skønne rammer hos Lars Vedsmand, Orehøjvej 23, Gl. Lejre
Dagsorden: 1. Valg af dirigent og to stemmetællere 2. Beretning ved formanden til godkendelse 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 2020 Årsrapport Lejre Erhvervsforum 4. Vedtægtsændringer - se opdaterede vedtægter Lejre Erhvervsforums vedtægter maj 2021 5. Fastsættelse af kontingent 6. Fremlæggelse af arbejdsplaner og budget for det kommende års arbejde 7. Indkomne forslag 8. Valg af bestyrelse jvf. paragraf 4

Formand Johan er på valg og ønsker ikke genvalg

Næstformand Morten Åvang Larsen er på valg, ønsker ikke genvalg

Kasserer Kristian Emborg er på valg, ønsker genvalg men fratræder posten som kasserer

Ann Finch er på valg og ønsker genvalg men stiller gerne sit kandidatur til rådighed…

More

Jeg glæder mig til at møde dig og din virksomhed i Lejre Erhvervsforum

Johan Scheel, formand for Lejre Erhvervsforum

Din virksomhed vil nyde godt af vores netværk

Jannie Tauby, bestyrelsesmedlem i Lejre Erhvervsforum

Mærkesager


Skabe dynamisk netværk blandt foreningens medlemmer.


Påvirke den lokale erhvervsfremmende indsats.


Profilere Lejre Kommune i offentligheden.