Vi bygger bro mellem virksomheder

Lejre Erhvervsforum er en non-profit forening med det formål at skabe netværk for erhvervslivet i Lejre.

Foreningen er åben for alle, der driver virksomhed inden for industri, håndværk, handel, transport, turisme, service, landbrug og andre erhverv.

Vi arbejder for et godt forhold mellem de alle erhvervsdrivende i området og varetager disses interesser overfor offentlige myndigheder, presse og lignende.

Vi afholder morgen og fyraftensmøder med fagligt indhold, virksomhedsbesøg, sociale og kulturelle aktiviteter

Besøg den elektroniske udgave af Vores erhvervsliv – handl lokalt, bogen som præsenterer en større samling portrætter af vores medlemmer og de lokale virksomheder i Lejre Kommune. Besøg bogen HER.


Lejre Erhvervsforum skaber netværk!

Lejre Erhvervsforum skaber netværk mellem virksomhederne i Lejre. Vi er et dynamisk netværk for alle, der driver virksomhed inden for industri, håndværk, handel, transport, turisme, service, landbrug og andre erhverv.

Vi arbejder for et godt forhold mellem alle virksomheder i området og varetager deres interesser overfor offentlige myndigheder, presse og lignende. Netværksskabende aktiviteter er vores vigtigste indsatsområde – hele året!

Her skaber vi rammerne for at medlemmer af foreningen får mulighed for at blive hinandens bedste ambassadører!

Mærkesager

   Skabe dynamisk netværk blandt foreningens medlemmer. 

   Påvirke den lokale erhvervsfremmende indsats.

   Profilere de lokale virksomheder og erhvervsdrivende i offentligheden.

”Jeg er medlem af Lejre Erhvervsforum af flere årsager. Lejre Erhvervsforum tilbyder en lang række foredrag og arrangementer, som bidrager positivt til min faglige og personlige udvikling.

I Lejre Erhvervsforum mødes jeg med et godt netværk af personer med vidt forskellig profil, hvilket jeg anser som en styrke. Min virksomhed og mit arbejdsområde dækker hele Danmark. Ved mit medlemskab af Lejre Erhvervsforum får jeg styrket det lokale kendskab, hvilket jeg er meget glad for. Lejre Erhvervsforum har et godt samarbejde med Lejre Kommune. Jeg får derigennem et fint indblik i de erhvervspolitiske tiltag og udbud i kommunen. Det er samtidig min opfattelse, at Lejre Erhvervsforums medlemmer kan bidrage positivt til en fortsat gunstig udvikling for Lejre som et attraktivt bo- og arbejdssted.”

”Lejre Erhvervsforum er stedet, hvor engagerede erhvervsfolk mødes og netværker. Her kan man både møde små og store virksomheder, etablerede og nystartede.

For mig, som direktør i Sagnlandet Lejre, har foreningen styrket både mit lokale erhvervsnetværk og givet mig et værdifuldt indblik i, hvor man på tværs af brancher har fælles interesseser og udfordringer. Det er vigtigt, ikke mindst i dialog med f.eks. offentlige myndigheder, hvor Lejre Erhvervsforum fungerer som et fælles talerør, når barrierer skal ryddes af vejen eller særlige erhvervsindsatser ønskes fremmet.

Hertil kommer spændende faglige og sociale arrangementer og oplæg, der altid gør det til en fornøjelig oplevelse at mødes.

Jeg kan derfor kun anbefale et medlemskab. Det er win-win for alle parter.”