Virksomhedsguiden – ny digital platform til iværksættere og virksomheder

Virksomhedsguiden er et nyt digitalt redskab til iværksættere og virksomheder, der giver adgang til vejledning og information om opstart, drift og udvikling af virksomhed.

Virksomhedsguiden giver indblik i de mest relevante virksomhedsrettede love og regler og vejleder om forretningsudvikling. Samtidig giver Virksomhedsguiden overblik over de tilbud, der udbydes på tværs af den offentlige erhvervsfremmeindsats – lige fra den lokale erhvervsservice til statens ordninger.

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for Virksomhedsguiden, der drives som en fællesoffentlig platform, der navnlig henvender sig til iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Udviklingen af Virksomhedsguiden sker i tæt samarbejde med kommuner, myndigheder, virksomheder samt de projekter og programmer, der er i erhvervsfremmesystemet.

Virksomhedsguiden havde ved lanceringen i juni 2019 samlet vejledning på tværs af mere end 16 forskellige myndigheder og 6 erhvervshuse samt erhvervsfremmetilbud fra over 80 erhvervsfremmeaktører, herunder Lejre Erhverv.

Virksomhedsguiden bliver løbende opdateret og videreudviklet for både virksomheder og aktører i erhvervsfremmesystemet – alt sammen for at give virksomhederne relevant vejledning af høj kvalitet.

 

Find Virksomhedsguiden her: www.virksomhedsguiden.dk

Tryk for større billede