Vær med i debatten om fremtidens velfærd

Det foregår søndag den 7. maj 2017 kl. 9.30-15.00

Her har du mulighed for at vælge mellem tre forskellige spor:

 

Spor 1: Uddannelse og beskæftigelse
Hvordan arbejder vi for, at hver eneste borger i Lejre Kommune, som står uden uddannelse eller job, kommer i uddannelse eller job og bliver i stand til at klare sig selv økonomisk?
Spor 2: Trivsel og læring
Hvordan sikrer vi, at hvert enkelt barn trives og lærer så meget, som han eller hun kan – og fastholder lysten til at deltage i fællesskaber og lære nyt?
Spor 3: Fællesskaber og fritid
Hvordan får vi skabt engagerende fællesskaber for alle gennem nære kultur- og fritidstilbud?

Varighed og sted
Møderne vil vare fra 9.30-15.00. Det er vigtigt, at du kan deltage hele dagen.
Der er plads til 150 deltagere.
Tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet sammen med en vurdering, der skal sikre en rimelig fordeling af centrale borgergrupper og interessenter, også geografisk.
Debat- og arbejdsmødet afholdes i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, 4070 Kr. Hyllinge.

Tilmeldingsfristen er udsat til den 1. maj.
Tilmeld dig på Lejre Kommunes hjemmeside: www.lejre.dk/velfærd eller send en mail til hpnj@lejre.dk.
Husk at angive hvilket spor du gerne vil deltage i.

På gensyn