Udkast til Udbuds- og indkøbspolitik

Kommentering af Lejre Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik
marts 2016 – ver2(1)

Udvalget for Erhverv & Turisme besluttede den 4. april 2016 at sende udkast til Udbuds- og Indkøbspolitik for Lejre Kommune til mulig kommentering hos samarbejdspartnere, erhvervsforeninger og leverandørgrupper.
Kommunaldirektør Inger Marie Vynne og Sekretariatsleder Stine Rich Hansen sender derfor et udkast til udbuds- og indkøbspolitik og håber, at håndværksgruppen i Lejre Erhvervsforum  har tid og lyst til at læse den, og sende eventuelle kommentarer.  De vil indgå i udarbejdelsen af den endelige politik, som forelægges til politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen inden sommerferien.
Der kan kommenteres både skriftligt eller mundtligt på det planlagte møde sidst i april. Deadline for kommentering er den 29. april 2016.

Spørgsmål kan rettes til Thomas Hørdam på thho@lejre.dk eller 3056 4683

Se udkast her:
Udkast Udbuds- og Indkøbspolitik marts 2016 – ver2(1)