Symbioseworkshop i Fors A/S den 24. maj 2017

Fors A/S arbejder aktivt med cirkulær økonomi og symbiose. En industriel symbiose er kendetegnet ved at én virksomheds restprodukt bliver ressource for en anden virksomhed.

Det, der karakteriserer en symbiose, er, at det skal give værdi på bundlinjen – enten økonomisk eller miljømæssigt – for de involverede parter.

 

Fors planlægger at holde en symbiose-workshop, som bliver en endags-symbioseuddannelse for udvalgte medarbejdere i Lejre Kommune og øvrige interessenter, der kan være med til at udrulle symbiose-tankegange i Lejre Kommune, herunder selvfølgelig Lejre Erhvervsforum. Formålet med workshoppen er både at få symbiosetankegangen integreret i Lejre Kommune og at få identificeret nogle mulige symbiosecases, som vi vil stå for at få analyseret.

Datoen for workshoppen er onsdag den 24. maj kl. 10:00 til 16:00 på Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk. Der er plads til 12-15 deltagere på workshoppen. Har du tid og lyst til at deltage og repræsentere din egen virksomhed og Lejre Erhvervsforums medlemmer?

Workshoppen faciliteres af Konsulenthuset Moestrup. Workshoppen bliver fyldt op af et større arrangement i efteråret, hvor vi inviterer virksomheder på tværs af de tre kommuner, som vi er forsyningsområde for.

Det foreløbige program er som følger:

10:00 – 11:00 Velkomst og introduktion, herunder indlæg om symbiose og disse udvikling
11:00 – 12:00 Workshop 1: Hvilke konkrete symbioseprojekter kan vi se lokalt
12:00 – 12:30 Frokost
12:30 – 13:30 Indlæg om symbioser i praksis, lokalt eksempel (ekstern oplægsholder)
13:30 – 14:30 Workshop 2: Hvilke yderligere konkrete symbioseprojekter kan vi forestille os?
14:30 – 15:30 Plenumdrøftelse, næste skridt
15:30 – 16:00 Tak for i dag og afrunding

Med venlig hilsen

Camilla Hay
Projektleder, Plan & Udvikling

Fors A/S I Betonvej 12, 4000 Roskilde

 

TILBAGEMELDING TIL LEJRE ERHVERVSFORUMS SEKRETARIAT OM DELTAGELSE I WORKSHOPPEN

Deadline den 16. maj 2017

  Dit navn

  Dit firma

  Din e-mail

  "Dit svar på antal julepakker:"

  "Dit svar på navn på julepakken:"

  "Dit svar til ønsker til levering eller afhentning:"