Nyt møde holdt i håndværkergruppen den 10. marts 2016