November 2020: Coronatiltag – Generalforsamling – Smittestop-app

By 16. november 2020
View this email in your browser


Flere tiltag og redskaber for arbejdspladserne i kampen mod corona
 

Nyt redskab for arbejdspladserne

 

For at begrænse spredningen af smitte med COVID-19 og holde gang i virksomhederne vil regeringen give arbejdsgiverne mulighed for at pålægge ansatte at blive testet for COVID-19 og få resultatet at se. Læs mere HER


Arbejdstilsynet udvider og skærper indsats mod corona

Fra denne uge vil Arbejdstilsynet tage endnu flere initiativer for at forebygge smittespredning af COVID-19 hos de ansatte. Arbejdstilsynet vil på hovedparten af alle tilsynsbesøg give obligatorisk vejledning om smitteforebyggelse på virksomhederne. Desuden forlænger Arbejdstilsynet den aktuelle skærpede coronaindsats, der samtidig udvides til flere brancher med stor andel udenlandsk arbejdskraft, og så vil Arbejdstilsynet sætte gang i en særlig målrettet indsats på skoler og ungdomsuddannelser på den københavnske vestegn. Læs mere HER

 


Digital generalforsamling afblæses

 

Ved nærmere eftertanke har vi set i øjnene at der vil være uforholdsmæssigt mange udfordringer ved en elektronisk version af en generalforsamling - mails, afstemninger og nyhedsbreve i en lind strøm. Samtidig vil den fysiske tilstedeværelse og vores kontakt med hinanden glimre i sit fravær. DERFOR udsættes en reel generalforsamling til marts 2021, hvor vi håber at kunne byde ind til en fysisk en af slagsen.
I mellemtiden skal der foretages nødvendige tiltag i bestyrelsen:
-Det vedtages at formanden modtager honorar på 30.000 kroner pr. år (tidligere ulønnet post)
-Suppleanterne Frank Heide og Nis Sørensen medtages (tidligere nævnte suppleanten Asger Freltoft Knudsen ønsker ikke at indtræde)
-kandidaterne Bo Kristensen og Lars Vedsmand medtages i bestyrelsen.

Hvis man har indsigelser hertil bedes man rette henvendelse til sekretariatet på info@lejre-erhvervsforum.dk

Bestyrelsens næstformand, Morten Larsen har besluttet sig for at træde tilbage.: "For ca. 8-10 år siden, var jeg med til mit første møde/generalforsamling i en af de gamle foreninger der nu danner Lejre Erhvervsforum.
Jeg mener nu det er tid til nye kræfter i bestyrelses arbejdet, da min mission om sammenføring af de to daværende foreninger nu er gennemført og jeg trygt vil overlade andre at udvikle foreningen til nye mål.
Min tid i bestyrelsen har lært mig meget om vores medlemmer, og i sær hvor vigtig den gode proces er for gode resultater.
Jeg er kommet tættere på flere medlemmer og har skabt relationer jeg ikke så mulige før.
Der er en fantastisk energi i at få tingene til at lykkes, beslutninger og bestemmelser. Det kommer jeg til at savne.
Jeg vil anbefale alle denne oplevelse og prøvelse af egne grænser. Det har været en fantastisk rejse.
Tak for gode tider til den nuværende, den tidligere og min første bestyrelse i foreningens liv.
Håber at inspirere et par stykker til at kaste jer ud i bestyrelses arbejde, rigtigt gerne her i Lejre Erhvervsforums bestyrelse.
Tak for nu, og for ikke at slippe det helt vil jeg forsætte som tovholder for håndværker gruppen". 

Har du du downloadet Smitte|stop-appen? 

 


Smitte|stop er en app, som hjælper os alle sammen med at stoppe spredningen af COVID-19 i Danmark. 
Det er frivilligt at hente appen. Jo flere, der bruger den, desto flere smittekæder kan vi bremse.
Appen giver dig mulighed for at give besked om smitterisiko til personer, som du har været tæt på, men som du ikke kender, fx i offentlig transport eller på restauranter. Appen kan downloades her: App store & Google play.    
Læs meget mere HER   
 
              


Læs mere om Lejre Erhvervsforum her


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Lejre Erhvervsforum · Munkholmvej 380 · Rye · Kirke Såby 4060 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp