Nye love om erhvervsfremme, turisme og støttemidler vedtaget i Folketinget

Folketinget har torsdag d. 13. december 2018 vedtaget ny lov om erhvervsfremme, lov om turisme og lov om administration af de europæiske strukturfonde.

Formålet med lovene er at give danske virksomheder et fokuseret og fremtidssikret system, hvor færre penge går til administration og flere på at møde virksomhedernes behov.

Lovene har virkning fra den 1. januar 2019.

Det betyder lovene for dig og din virksomhed:

• Den kommunale erhvervsservice, i Lejre Kommune erhvervschef Nynne Friis, er fortsat den lokale indgang til erhvervsfremmesystemet. Her kan du fortsat få 1:1 sparring om din virksomhed, hjælp til at finde den rette embedsmand i kommunen, iværksætter- og etableringsvejledning samt hjælp til at finde den rette erhvervsejendom eller –grund til din virksomhed.

• Et nyt tværkommunalt Erhvervshus etableres i Sorø. Det afløser Væksthus Sjælland, og vil fremadrettet fungere som et stærkt kompetencecenter for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning om drift og udvikling. Det betyder, at den specialiserede erhvervsservice, som tidligere kun var tilgængelig for en lille gruppe vækstvirksomheder nu kommer til at gavne alle virksomheder.

• Der etableres en ny, digital erhvervsfremmeplatform, som bliver virksomhedernes 24/7 indgang til hele erhvervsfremmesystemet. Platformen forventes lanceret i sin første version inden sommerferien 2019.

• Den danske turismeindsats søges konsolideret i 15-25 tværkommunale destinationsselskaber mod de ca. 80 lokale aktører, der står for den decentrale turismefremme i dag. Den videre proces for konsolideringen aftales mellem KL og regeringen, og baseres på fælles pejlemærker, som endnu ikke er endeligt besluttet. Pejlemærkerne vil bl.a. tage udgangspunkt i overvejelser om turisternes adfærd og behov, samt kritisk masse i de nye destinationsselskaber i forhold til geografi, økonomi og kompetencer.

• Som en del af det nye lovgrundlag overtager den nye Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den indsats, der før lovens vedtagelse blev varetaget af de 147 medlemmer af de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd, som alle nedlægges. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal nu udfærdige en sammenhængende strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og for at sætte gang i og finansiere tiltag, der understøtter strategien.

Læs mere om det nye system her: https://em.dk/nyhedsarkiv/2018/december/et-nyt-og-staerkt-erhvervsfremmesystem-gaar-i-luften/

Der findes et sted, hvor de små hjælper de store. Vestergaard Company i Gevninge laver verdens bedste maskiner til afisning af fly.

Tryk for større billede