Mødereferat fra Håndværkergruppen den 7. september 2016

Mødereferat 

CSR:
Hvad er det for en størrelse. Hvorfor skal vi have fokus på CSR. Hvordan ser Lejre Kommune på CSR i fremtidens udbud og valg af leverandører?

Mødet:
Mødet blev afholdt hos Osted Slagteren, som straks serverede en sandwich til dem, der var sultne ved ankomst. Derefter fortalte Kenneth om forretningen Osted Slagteren. Det er både er en fysisk slagterforretning samt mad til levering ud af huset og sågar total leverandør til din fest med f.eks. grill og tilbehør. Kenneth har for ikke så længe siden åbnet selskabslokaler i naboejendommen, hvor der afholdes alt fra fødselsdagsfest til mindre bryllupper samt arrangementer efter begravelser med the og kaffe. Kenneths mange års erfaring giver ham også lyst til nye eventyr og derfor serverede han en langtidsstegt steg skåret i lækre bøffer, som efterfølgende blev grillet. Dertil blev der serveret lækkert tilbehør. Det var udsøgt. Tak til Kenneth fra Osted Slagteren.

Grethe Saabye, som havde 1.5 hat på den dag. Henholdsvis som medlem af HVG og som Grethes position i Lejre kommunes erhvervs- og turismeudvalg. Grethe fortalte kort om de overvejelser Lejre Kommune gør sig. Kommunen ønsker, at CSR skal være en større del af kommunen og virksomhederne. Hun sluttede af med at stille et spørgsmål, som vi forventer at følge op på i forbindelse med et af de kommende møder.
Hvad gør I? Hvordan er virksomhedernes tilgang til CSR?

Thomas Hørdam, Lejre Kommunes Erhvervschef, præsenterer Tommy Horn fra Genera. Thomas og Tommy har tidligere arbejdet sammen i Ringsted, hvor de b.la. har taget stilling til CSR som konkurrenceparameter i udbudsmaterialet.

Tommy Horn fra Genera.dk
Hvorfor CSR? CSR er vigtigt for alle, både virksomheder, det offentlige og det private erhvervsliv.
Corporate Social Responsibility eller virksomhedens sociale ansvar. Det er alt hvad en virksomhed gør, som ikke er direkte forbundet med fakturering og omsætning, f.eks.:
Lærlinge og praktikforløb, bæredygtighed i drift og leverancer, grønne initiativer og drift.
Via CSR kan du effektivt engagere kunder og medarbejder i din virksomhed, du skal fortælle den gode historie om virksomheden. Fortæl om dine gode resultater og værdien heraf og kunder og nye medarbejdere vil søge dig.
Effektivt CSR arbejde = bedre priser på dit arbejde, bedre omtale og derved bedre bundlinje.
Tommy pointerer, at det tager tid og knofedt at implementere i en virksomhed, men resultaterne er store og målbare. Tommy har lavet en lille net bog, som kan findes på Genera.dk

Lejre Kommune havde medarbejdere fra deres udbudsafdeling med.
De fortalte om ønsket om at implementere klausuler i udbudsmaterialerne. Lejre Kommune har en af de strengeste udbudsklausuler i landet og det står, som det er blevet udlagt fra EU og andre instanser. Det ser ud til, at andre kommuner har ændret og tilpasset deres kontrakter. Det ønsker Lejre Kommune også og det vil de gerne i dialog med os erhvervsdrivende om. Det skal afklares, hvad der giver mening og hvad der ikke passer ind i den virkelighed, som vi lever i.
Klausulerne variere i forhold til udbuddets størrelse. Den nye udbudspolitik vil lægge mere vægt på bæredygtighed og derved flytte vægtningen på pris en smule.
Dvs. at der stilles krav til vedligehold og holdbarhed, men ikke kun de 5 år, der normalt er garantiperioden men også der udover. Dette skal de tilbydende virksomheder også bærer en del af ansvaret for netop ved at tænke det ind i løsningerne og beskrive det i tilbuddet mm.

Efter mødet takkede vi Tommy med en kurv og Thomas Hørdam og Morten Larsen takkede for fremmødet og interessen fra samtlige 13 fra Lejre Erhvervsforum, 4 fra Lejre Kommune samt foredragsholder Tommy Horn.
Vi sluttede af med god mad og en snak rundt om bordet om bl.a. udbud og vores oplevelser hermed.

MVH
Morten Larsen Åvang ApS og næstformand Lejre Erhvervsforum samt tovholder for Håndværkergruppen.

Tryk for større billede