Medlemmernes kommentarer til Erhvervs-dating den 28. februar

37 medlemmers evaluering og forbedringsforslag

Følgende er citater fra medlemmernes kommentarer til evaluering af Erhvervs-dating arrangementet på Sonnerupgaard Gods den 28. februar 2017

 

Fantastisk arrangement

Super tjekket

Hver deltager skal invitere 1 til 2 gæster med, så der etableres et naturligt flow af gæster.

Jeg fik en masse nye kontakter og gode snakke

Super idé

Bør afholdes to gange om året: Forår og efterår

Tidspunktet skal flyttes til klokken 16 – 20 + sandwich

Udefrakommende gæster skal ikke betale 200 kr. for entré og forplejning, det ska være helt gratis for gæster.

Det kunne skærpe interessen, om der var et oplæg fra en kendt person i.f.m frokosten.

Tidspunktet skal flyttes til klokken 12 – 18

Erhvervs-dating skal helt sikkert gentages

Har mødt en masse forskellige mennesker

Tidshorisonten er for snæver

Har du yderligere kommentarer er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet herom på telefon 40544808 eller info@lejre-erhvervsforum.