Lejres virksomheder skaber mere værdi

Private virksomheder i Lejre Kommune skaber 34 procent mere værdi, end de gjorde i 2010.

Det viser en rapport, som konsulenthuset Iris Group står bag.
Rapporten definerer værdiskabelse som ”forskellen i værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser, som den producerer.”

På landsplan er virksomhedernes værdiskabelse øget 10 procent, så Lejre Kommune skiller sig markant ud på dette felt.

En af forklaringerne på den øgede værdiskabelse er, at Lejre Kommune har fået flere industri-arbejdspladser i årtiets løb. Typisk er værdiskabelsen højere i industrien end i f.eks. servicefagene.
Faktisk voksede beskæftigelsen i Lejre Kommunes industrivirksomheder med 27 procent i årene 2010 – 2017, mens den samlede private beskæftigelse kun blev øget med fem procent i samme periode.

”Rapporten er interessant, fordi den understreger, at Lejre ikke kun er en bopælskommune. Det er også en kommune med stadig flere arbejdspladser, og med virksomheder, der skaber stadig større værdi”, siger Grethe Saabye, formand for Udvalget for Erhverv & Turisme i Lejre Kommune.

Og det er ikke kun Danmark, der nyder godt af Lejres vækst. En stigende del af produktionen i Lejre Kommune går til eksport: Værdien af den samlede eksport i Lejre Kommune er steget med 28,2 procent i perioden 2010-16. I hele region Sjælland voksede eksportværdien i samme periode kun med 23 procent.

Iværksættere med livskraft
En anden del af rapporten handler om iværksættere, og her udmærker Lejre Kommune sig ved en ret høj ”overlevelsesrate” – dvs. antallet af virksomheder, som klarer sig gennem de første tre år.

60 procent af de virksomheder, der blev etableret i 2013, var stadig aktive tre år senere. På landsplan er det tal omkring 55 procent, og lidt lavere i region Sjælland.

Hele rapporten – og rapporter fra andre kommuner i regionen – kan læses på irisgroup.dk/vaekst-og-vaekstvilkaar/

Tryk for større billede