Lejre Erhvervsforums Vision og Mission

Vision

Lejre Erhvervsforum vil skabe det mest synlige erhvervsliv med de tætteste relationer.

Mission

Lejre Erhvervsforum bygger broer mellem erhvervsvirksomheder og mennesker i Lejre.

Lejre Erhvervsforum er et netværk for erhvervslivet i og omkring Lejre Kommune. Foreningen er åben for alle, der driver virksomhed eller har interesse for erhvervslivet.

Vi arbejder for et godt forhold mellem alle de erhvervsdrivende i området og varetager disses interesser overfor offentlige myndigheder, presse og lignende.

Hele året sikrer vores aktiviteter viden og synlighed til vores medlemmer. Særligt de netværksskabende aktiviteter har fokus , hvor medlemmerne af foreningen har mulighed for at blive hinandens bedste ambassadører.

 

Vision og Mission er vedtaget af bestyrelsen den 21. marts 2019 og efterfølgende fremlagt på generalforsamlingen samme dag.

Tryk for større billede