UDSAT – ny dato kommer! Lejre Erhvervsforum indkalder til generalforsamling med efterfølgende program og aftensmad mandag den 23. marts 2020

UDSAT – ny dato kommer!

Generalforsamling i Lejre Erhvervsforum

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lejre Erhvervsforum.

Information om generalforsamlingen:

Dato: Mandag den 23. marts 2020

Tidspunkt: Fra klokken 17.00 – ca. 18.30

Der serveres kaffe og kage under generalforsamlingen.

Sted: Efterskolen Lindenborg, Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde.

Generalforsamlingen afholdes i skolens foredragssal i skolens hovedbygning.

Velkommen ved forstander Anders Ohlsen

Fællessang – vi holder skolens traditioner i hævd.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.

2. Beretning ved formanden til godkendelse.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

2019 Årsregnskab Lejre Erhvervsforum 

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Fremlæggelse af arbejdsplaner og budget for det kommende års arbejde.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse jvf. paragraf 4.

Valgbare bestyrelsesmedlemmer i 2020 er:

Ann Finch er på valg og ønsker genvalg for 2 år.

Mathias Grip er på valg og stiller sit kandidatur til rådighed.

Formand Johan Scheel er på valg og ønsker genvalg for 1 år.

Næstformand Morten Åvang Larsen er ikke på valg, men stiller sit kandidatur til rådighed.

8. Valg af 2 suppleanter.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne skal være formand Johan Scheel johan.scheel@ryegaard.dk skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen bliver bekendtgjort senest 3 dage før per mail til medlemmerne.

Invitation til klokken ca. 18.30:

Efter generalforsamlingen inviteres medlemmer af Lejre Erhvervsforum med ledsager til følgende festlige arrangement i Efterskolen Lindenborgs ånd.

Kl. ca. 18.30: Efterskolens forstander Anders Ohlsen inviterer os på en lille gåtur gennem Efterskolen Lindenborgs smukke areal ned til Lejre Vig og hilser foråret velkommen i Bakkehuset ved fjorden.

Klokken ca. 19.10: Tilbage på Efterskolen serveres der aftensmad til musik fra skolens elever.

Klokken ca. 20.30: TAK for i aften

Tilmelding til aftenarrangementet med aftensmad skal ske senest den 13. marts her på siden, se nedenfor.

Vel mødt

Lejre Erhvervsforums bestyrelse

  Dit navn

  Dit firma

  Din e-mail

  Venligst udfyld separat deltagerformular pr. deltager

  Tryk for større billede

  Tryk for større billede