Konstruktivt møde mellem Lejre Kommune og Lejre Erhvervsforum om flygtninge.

Imodsætning til, hvad nogle virksomheder tror, så kan selv et kortvarigt møde med en arbejdsplads være værdifuldt for en flygtning. Jobcenter Lejre sætter pris på, at virksomhederne modtager en praktikant selv i ganske få timer. Også selv om der ikke er udsigt til et ”rigtigt” job.

Denne oplysning var blot en af de nye ting, som 28 deltagere, inviteret af Lejre Erhvervsforum og Erhvervsforum Hornsherred, fik med hjem fra et møde tirsdag morgen den 25. oktober.

Kortvarige praktikforløb

Ofte er det danske sprog og kulturen på arbejdspladserne en udfordring for en flygtnings indtræden på arbejdsmarkedet. Netop derfor giver selv et kortvarigt praktikforløb rigtig god mening for virksomhederne, da de hurtigt får en indsigt i hvilke reelle kompetencer flygtninge reelt kan bidrage med.

Afdelingsleder Lasse Bjerregaard, Lejre Kommune, fortalte i en kort version om de forskellige muligheder for at få flygtninge i arbejde. Et praktikforløb er blot en af mange muligheder, der kan anvendes. Jobcenteret kan bruge op til 70 praktikpladser til flygtninge og det er ikke en forudsætning, at virksomheden herefter kan tilbyde en mere fast stilling.

På baggrund af et praktikforløb vil virksomhederne, uden lønudgifter, kunne hjælpe med at opkvalificere arbejdskraften med hensyn til såvel sproglige-, og kulturelle som faglige kompetencer. Samtidigt får flygtningene bedre og bedre forudsætninger for at klare sig godt på det danske arbejdsmarked.

Virksomheder med erfaringer

På mødet fortalte Thomas Hagner, Vognen i Kirke Såby, Nanna Maach, Super Brugsen i Hvalsø samt Martin Nyrop-Larsen, Hvalsø Savværk om deres meget blandede erfaringer med at engagere flygtninge.

Mødedeltagerne fik alle ny viden med hjem, som forhåbentlig kan omsættes til at både virksomheder, flygtninge og jobcenter når deres målsætninger. Er din virksomhed interesseret i at engagere sig i et ulønnet praktikforløb, så er der masser af service og hjælp at hente hos Jobcenter Lejre. Lasse Bjerregaards indlæg kan ses på www.Lejreerhvervsforum.dk

prezi-ved-lasse-bjerregaard

Billedtekst:
Formand Johan Scheel (tv.) og næstformand Morten Åvang Larsen stod sammen med jobcenteret i Lejre Kommune bag initiativet til arrangementet.

Direktør for Super Brugsen i Hvalsø Kim Kanstrup (th.) og Nana Maach var blandt de virksomheder, der bidrog med erfaringer ift. integration af flygtninge på deres arbejdsplads.

Tryk for større billede