Invitation til fælles møde mellem Lejre Erhvervsforum og Roskilde Business Netværk

Hej kære medlemmer i Lejre Erhvervsforum

Hermed en invitation til fælles møde mellem Lejre Erhvervsforum og Roskilde Business Netværk.

Det er altid givende at gæste hinandens erhvervsnetværk, og vi vil gerne invitere medlemmerne af Lejre Erhvervsforum til at besøge os – Roskilde Business Netværk fredag 15. november til vores morgen møde kl. 7.45 – 9.45 hos Pibers Hus i Roskilde Bypark.

Vi er pt 20 medlemmer i vores netværk og er typisk ejerledede virksomheder med en eller ganske få ansatte. Fokus i vores netværk er primært på, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at udvikle og vækste vores virksomheder, man kan populært sige, at vi forsøger at agere som hinandens sparringspartnere. Vi lægger mindre vægt på, at lave gensidigt salg for hinanden, men vi tror på, at ved at have et godt gensidigt kendskab, kan vi med større overbevisning også anbefale hinanden i vores eget netværk.

Vi vil foreslå, at vi mødes over denne fælles dagsorden:

  • Overordnet præsentation af de to netværk, formål og arbejde
  • Individuel virksomhedspræsentation – 1 minut.
  • “Steed-meeting” – vi skal ud på gulvet og afklare 2 og 2, hvad vi kan bruge hinanden til, inden klokken ringer.
  • Siden sidst og søgninger
  • Eventuelt

Tilmelding skal ske via vores hjemmeside https://business-net.dk/kontakt/

Husk navneskilt, visitkort og eventuelt andet præsentationsmateriale

Venlig hilsen

Karin Sloth

Gunsølillevej 52 B

4000 Roskilde

+45 3022 7761

karin@snoremark.dk