Indkaldelse til generalforsamling i Lejre Erhvervsforum torsdag den 21. marts 2019

Generalforsamling i Lejre Erhvervsforum

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lejre Erhvervsforum.

Information om generalforsamlingen:

Dato: Torsdag den 21. marts 2017

Tidspunkt: Fra klokken 17 – ca. 18.30

Sted: Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, 4070 Kirke Hyllinge

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.

2. Beretning ved formanden til godkendelse.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Her finder du et link til den reviderede Årsrapport for 2018.

2018 Årsrapport Lejre Erhvervsforum

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Fremlæggelse af arbejdsplaner og budget for det kommende års arbejde.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse jvf. paragraf 4.

Valgbare bestyrelsesmedlemmer i 2019 er:

Næstformand Morten Åvang Larsen som stiller op til genvalg.

Nancy Aaen og g Kim Lærkesen også valgbare men ønsker ikke genvalg.

Kasserer Kristian Emborg, som blev valgt for et år i 2018, ønsker genvalg for to år i 2019.

8. Valg af 2 suppleanter.

Asger Freltoft Knudsen og Frank Heide blev valgt som suppleanter for et år i 2018.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Revisor er Carsten Johnsen fra revisionsfirmaet Beierholm og revisorsuppleant er Hanne Clemmensen Knörr blev valgt for et år i 2018.

10. Eventuelt.

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne skal være formand Johan Scheel johan.scheel@ryegaard.dk skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen bliver bekendtgjort senest 3 dage før per mail til medlemmerne.

Invitation til klokken ca. 18.30:

Efter generalforsamlingen inviteres medlemmer af Lejre Erhvervsforum med ledsager til at spise middag sammen.

Middagen, som Karleby Forsamlingshus skønne køkken står for, består af:

Helstegt kalvetykstegfilet med ovenstegte små kartofler med bagte cherry tomater og rucolasalat, hertil 3 slags af forårets grøntsager og kørvelsky.

Hertil serveres drikkevarer i form af husets rødvin, øl, sodavand eller vand.

Tilmelding til middagen skal ske senest den 18. marts her på siden, se nedenfor. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig til middagen. Beklager.

Vel mødt

Lejre Erhvervsforums bestyrelse

Tryk for større billede