Indkaldelse til generalforsamling i Lejre Erhvervsforum onsdag den 26. maj 2021

Generalforsamling i Lejre Erhvervsforum

Information om generalforsamlingen:

Dato: Onsdag den 26. maj 2021
Tidspunkt: Fra klokken 19.30 – 21.00 ca.
Sted: I skønne rammer hos Lars Vedsmand, Orehøjvej 23, Gl. Lejre

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere

2. Beretning ved formanden til godkendelse

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

2020 Årsrapport Lejre Erhvervsforum

4. Vedtægtsændringer – se opdaterede vedtægter HER

5. Fastsættelse af kontingent

6. Fremlæggelse af arbejdsplaner og budget for det kommende års arbejde

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelse jvf. paragraf 4

Formand Johan er på valg og ønsker ikke genvalg

Næstformand Morten Åvang Larsen er på valg, ønsker ikke genvalg

Kasserer Kristian Emborg er på valg, ønsker genvalg men fratræder posten som kasserer

Ann Finch er på valg og ønsker genvalg men stiller gerne sit kandidatur til rådighed hvis behov

Bo Kristensen stiller op til bestyrelsen som kommende kandidat for 2 år

Lars Vedsmand stiller op til bestyrelsen som kommende kandidat for 2 år

Frank Heide og Jesper Sørensen er ikke på valg

Nis Sørensen blev valgt som suppleant for 2 år i 2020

9. Valg af mindst 1 suppleant

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne skal være formand Johan Scheel johan.scheel@ryegaard.dk skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen bliver bekendtgjort senest 3 dage før per mail til medlemmerne

OBS! CORONAPAS OG MUNDBIND PÅKRÆVES!

Der er i år ingen efterfølgende middag, i stedet serveres kaffe og bagværk

TILMELDING: Skriv til Sidse Juncker i sekretariatet på info@lejre-erhvervsforum.dk SENEST ONSDAG DEN 19. MAJ. Grundet corona kan man kun tilmeldes en person pr medlemskab

Vel mødt!

Lejre Erhvervsforums bestyrelse

Tryk for større billede