Indkaldelse til generalforsamling den 7. marts samt 2 invitationer

Generalforsamling i Lejre Erhvervsforum

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lejre Erhvervsforum.

Information om generalforsamlingen:

Dato: Tirsdag den 7. marts 2017
Tidspunkt: Fra klokken 17 – 18.30
Sted: Vestergaard Company, Skullebjerg 31, 4000 Roskilde

Dagsorden

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
2. Beretning ved formanden til godkendelse.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Fremlæggelse af arbejdsplaner og budget for det kommende års arbejde.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse jvf. paragraf 4.

Valgbare bestyrelsesmedlemmer i 2017 er: Morten Åvang Larsen, Jannie Tauby, Hanne Clemmensen Knörr samt Kim Lærkesen.

Jannie Tauby og Hanne Clemmensen Knörr ønsker ikke genvalg.

Valgbare bestyrelsesmedlemmer i 2018 er: Johan Scheel, Lars Holten og Kim Kanstrup.

Kim Kanstrup har grundet arbejdspres ønsket at fratræde sin post i bestyrelsen før udløb af mandatet, hvorfor suppleant Martin Nyrop-Larsen er indtrådt i Kims sted.

8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Invitationer:

1) Før generalforsamlingen inviteres medlemmer af Lejre Erhvervsforum med ledsager til en rundvisning på Vestergaard Company. Produktionschef Peter Røest Hansen står for den personlige guidede rundvisning, som starter fra klokken 16.00 på Vestergaard Companys adresse.

2) Efter generalforsamlingen inviteres medlemmer af Lejre Erhvervsforum med ledsager til at spise middag. Middagen, som Kirke Såby Forsamlingshus står for, består af:

Krondildssyltede gulerødder m/ salat & puré af ærter samt kammusling og Stegt og porcheret lam m/springløg, spinatpuré & vårsvampe. Hertil hjemmelavet agurkesalat, lammesky & kompot af nye kartofler. Vi slutter aftenen af med kaffe og lidt sødt.

Tilmelding til såvel rundvisning som middag skal ske senest den 27. februar på www.lejreerhvervsforum.dk

Vel mødt – Lejre Erhvervsforums bestyrelse

    Dit navn

    Dit firma

    Din e-mail

    Jeg sender sekretariatet navnene på mine to messegæster senest den 15. februar 2019. Dermed kan jeg som medlem af Lejre Erhvervsforum deltage gratis som udstiller.