Hurtigere svar på byggesager i Lejre Kommune

Ventetiden i byggesager er faldet markant i 2018.

Virksomheder har oplevet det største fald i ventetid

Fra 100 dage i første kvartal til blot 15 dage i fjerde kvartal.

Alle servicemål i sager om teknik og miljø bliver nu overholdt i Lejre Kommune.

Lejre Kommune har det seneste år gjort en målrettet indsats for at nedbringe ventetiden i byggesager. I første kvartal sidste år måtte en virksomhed vente gennemsnitligt 100 dage for at få svar i en byggesag. I årets sidste kvartal var det tal faldet til blot 15 dage.

Også for private er ventetiden faldet

I årets første kvartal tog det i gennemsnit 34 dage at besvare en henvendelse fra en borger om et enfamiliehus, en carport eller lignende. Det tal er i fjerde kvartal faldet til 21 dage.

”Jeg er virkelig glad for, at ventetiden er bragt ned. Jeg ved, at det har stået højt på ønskelisten blandt mange af kommunens virksomheder. Kort ventetid er noget af det, som skal gøre det enkelt og attraktivt at drive virksomhed her. I forvejen opkræver vi hverken byggesagsgebyr eller dækningsafgift, så vi arbejder på flere områder for at sikre, at Lejre er en erhvervsvenlig kommune”, siger Grethe Saabye, formand for Udvalget for Erhverv og Turisme”.

Også formanden for Udvalget for Teknik og Miljø, Ivan Mott, er godt tilfreds:

”Nu overholder vi alle de tidsfrister, der er sat som servicemål. Der vil altid være sæsonudsving, men jeg har tillid til, at Lejre Kommune også fremover vil overholde fristen på de 28 dage, der er servicemålet for private byggesager, og 50 dage, som er målet for erhvervssager og komplicerede byggesager”.

Der er flere forklaringer på, at ventetiderne er faldet så markant.

En af dem er, at Center for Teknik & Miljø hurtigere har gjort borgere og virksomheder opmærksomme på det, hvis der manglede oplysninger i deres sag. Desuden har centret prioriteret at få nedbragt ventetiden på især byggesagerne, fordi det var her, udfordringen med at overholde servicemålene var størst.

Servicemål for Miljø og Teknik og ventetider i fjerde kvartal ser sådan ud:

Tryk for større billede