Hør mere om mobil- og bredbåndsdækning i kommunen og om Lejres Erhvervspris 2016

Lejre Erhvervsforum holder netværksmøde:

Tirsdag den 14. juni 2016
Kl. 8.00-10.00
i Karleby Forsamlingshus

Emner:

Lejres Erhvervspris 2016
Grethe Saabye, formand for Udvalget for Erhverv og Turisme i Lejre Kommune, offentliggører vinderen af Lejres Erhvervspris.

Status på mobil- og bredbåndsdækning i Lejre Kommune
Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune bevilgede sidste år 7 mio. kr. til at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i Lejre Kommune de kommende år. Første skridt i indsatsen har været at få kortlagt den aktuelle mobil- og bredbåndsdækning på husstandsniveau i Lejre Kommune. Kortlægningen er udgangspunktet for en konkret handlingsplan, som vil blive politisk behandlet i Lejre Kommune efter sommerferien.

Michael Jensen fra Netplan har udarbejdet kortlægningen og er tilknyttet Lejre Kommune som rådgiver i forhold til de handlemuligheder, som Lejre Kommune kan gøre brug af. På mødet vil du blive præsenteret for resultaterne af kortlægningen, samt nogle af de muligheder du selv har for at opnå bedre dækning.

Adressen er:

Karleby Forsamlingshus
Karlebyvej 177
4070 Kirke Hyllinge

Tilmeld dig her:

    Dit navn

    Dit firma

    Din e-mail

    Venligst udfyld separat deltagerformular pr. deltager