Håndværkergruppen inviteres med til Lejre Erhvervsudviklingsforum

Program for møde i Lejre Erhvervsudviklingsforum

Torsdag den 24. august 2017, kl. 18.00 – 21.00

Olsens Frugt, Hovedvejen 6, Glim

Temaer
Mobil- og bredbånds- dækning
Dansk Byggeris årlige erhvervs- klimamåling
Kommunens strategiske indkøb af håndværkerydelser

Tidspunkt Indhold
18:00 – 18:45

Velkomst og fælles middag
• Introduktion til aftenens temaer og deltagerkreds ved Grethe Saabye, formand for Udvalget for Erhverv & Turisme
• Fælles middag for aftenens deltagere

18:45– 19:15

Status på Lejre Kommunes indsats for bedre mobil- og bredbåndsdækning
• Præsentation af resultaterne af Lejre Kommunes kortlægning og analysearbejde
• Gennemgang af de kommunalt vedtagne initiativer, som skal forbedre mobil- og bredbåndsdækningen. Spørgsmål og fælles drøftelse

19:15 – 19:45

Præsentation af Dansk Byggeris årlige måling
• Repræsentant for Dansk Byggeri gennemgår resultaterne af Dansk Byggeris årlige måling for Lejre Kommune
• Spørgsmål

19:45 – 20:30

Præsentation af muligheder for strategisk indkøb af håndværkerydelser
• Overordnet formål med anvendelse af rammeaftaler som strategiske indkøbsmodel ved kommunaldirektør Inger Marie Vynne
• Hvilke fordele og ulemper giver en rammeaftale for håndværksvirksomhederne?
• Er der forhold, som Lejre Kommune og håndværksvirksomhederne skal være særligt opmærksomme på ved anvendelse af ramme aftaler?

20:30 – 21:00

Fælles opsamling af gruppedrøftelser – tak for i aften.

Deltagere:
Faste medlemmer af LEUF

Grethe Saabye (C), Formand for Udvalget for Erhverv & Turisme Flemming Damgaard Larsen (V), medlem af KB
Johan Scheel, Ryegaard Gods Lars Holten, Sagnlandet Torben Hegedys, Top Entreprise
Per Thomasen, Bækkenstoft Martin Nyrop-Larsen, Hvalsø Savværk
Morten Kremmer, Erhvervs- forum Hornsherred
Anders Knudsen, Sonnerupgaard Gods

Gæster:

Dansk Byggeri
Netplan Håndværkerforeningen under Lejre Erhvervsforum

Lejre Kommune:

Inger Marie Vynne, Kommunaldirektør                                             Thomas Hørdam, Erhvervschef
Simon Grevelund Fischer, udbudsjurist
Udvalget for Erhverv & Turisme

Print programmet her

program-24august-3

Tilmeldingsfrist er den 15. august 2017

    Dit navn

    Dit firma

    Din e-mail