Erhvervsservice med udgangspunkt i virksomhedernes behov

Kære erhvervsdrivende i Lejre Kommune

Vores Sted er også Virksomhedernes Sted.

Derfor er vi meget taknemmelige for de input, som flere end 240 lokale virksomheder gav i forbindelse med vores online undersøgelse i slutningen af 2018.

Disse input har, sammen med den løbende dialog vi politisk og administrativt har med jer, dannet grundlag for de anbefalinger, vi bygger vores erhvervsservice på fremadrettet:

1. Bedre information fra Lejre Kommune til erhvervslivet
2. Intensiveret kommunikation og samarbejde mellem erhvervsliv og kommune
3. God modtagelse af nye virksomheder
4. Virksomhederne oplever en professionel tværgående service fra kommunen
5. Lejre Kommune understøtter at virksomhedernes mødes (business-to-business)
6. Udvikling af kendskab til Erhvervshus Sjælland
7. Øget gennemsigtighed og synlighed i forbindelse med kommunens udbud og indkøb
8. Styrket samarbejde med virksomhederne om arbejdskraft og bosætning

Nu følger implementeringen af anbefalingerne, faktisk er den allerede i gang. I efterspurgte et øget fokus på netværk og ny viden – i de kommende to måneder afholder vi således, i samarbejde med bl.a. Lejre Erhvervsforum, Erhvervshus Sjælland og DTU Link, fire arrangementer med fokus på netværk, inspiration og konkrete værktøjer til udvikling af de deltagende virksomheder – og vi håber at se netop dig, til et af arrangementerne.

Som kommune har vi en vigtig rolle i at betjene de lokale virksomheder godt. I er pulsen, der skaber liv i alle vores små og større byer.

Derfor indeholder anbefalingerne også et fokus på til stadighed at forbedre og professionalisere den service, I får fra os. Administrationen er sat i gang med at udvikle en model for ”én indgang for virksomhederne” til Lejre Kommune.

I skal have svar på jeres henvendelser hurtigt og effektivt. Gennemsigtigheden og synligheden i forbindelse med kommunens indkøb og udbud skal øges.

I skal have maksimalt udbytte af det nye erhvervsfremmesystem og Erhvervshus Sjælland. En uddybning af anbefalingerne og de svar, eftersynet af erhvervsservicen gav, kan læses i denne pdf-fil: Eftersyn af Lejre Kommunes erhvervsservice

Med venlig hilsen
Grethe Saabye
Formand for Udvalget for Erhverv & Turisme

Faktaboks:
Kommende arrangementer
• Erhvervsmesse på Skoemagerkroen den 7. marts 2019
• Turistinspirationer mødes medio/ultimo marts
• Studietur til DTU Link den 3. april 2019
• OneDay – styrk dit salg den. 2. maj 2019

Tryk for større billede