Erhvervsklima: Lejre Kommune er blevet mere erhvervsvenlig

Dansk Byggeris årlige erhvervsklimamåling er netop blevet offentliggjort. Lejre kommune rykker med årets 31. plads ind i den bedste tredjedel blandt landets 98 kommuner, når det gælder erhvervsvenlighed. Det er en markant fremgang i forhold til 2017, hvor Lejre Kommune lå nr. 51.

Lejre er en kommune i positiv udvikling, hvilket smitter af på Dansk Byggeris erhvervsklimamåling. I det forgangne år er der blandt andet givet byggetilladelse til mere end dobbelt så mange kvadratmeter bolig- og erhvervsbyggeri end året før. Der er også rigtig godt gang i virksomhedsetableringen i kommunen, som på den parameter springer hele 34 pladser frem til en 25. plads.

– Vi er meget tilfredse. Samlet set er vi gået 20 pladser frem i år på en række vigtige områder. Nu gælder det om at fastholde det, vi er gode til og arbejde med det, vi kan blive bedre til, siger borgmester Carsten Rasmussen.

I dette års analyse fra Dansk Byggeri er der mest fremgang – og lidt tilbagegang – når man ser på resultaterne fra Lejre Kommune. I kategorien Skole-virksomhedssamarbejde rykker kommunen fra en plads som nr. 65 til en 28. plads. I kategorien Kontrol af arbejdsklausuler går det også markant fremad.  I 2018 indtager kommunen en 29. plads. I 2017 blev det kun til en 67. plads.

I kategorien udbudspolitik går kommunen frem fra en 48. plads til en 1. plads. Og ligesom i 2017 ligger Lejre Kommune på en 1. plads i kategorierne Dialogmøder, Offentliggørelse af udbud og Uddannelsesklausuler og Partnerskabsaftaler.

Plads til forbedringer

Lejre Kommune kan dog blive endnu bedre, når det kommer til den tid, det tager at få en byggesag behandlet. Fra gennemsnitligt 17 dage i 2017 er sagsbehandlingstiden steget, så det nu tager 44 dage i gennemsnit at få en sag behandlet af Lejre kommune, og det trækker ned. Lejre Kommune er på den parameter gået fra en 41. plads i 2017 til en 75. plads i 2018.

Det markante fald kan delvist forklares ved, at Lejre Kommune giver langt flere byggetilladelser, end ved sidste måling. Det ændrer dog ikke på, at sagsbehandlingstiden skal mindskes. Derfor er det også et prioriteret indsatsområde i 2018.

Alt i alt et godt resultat:

– Gode erhvervsvilkår er det, vi arbejder for hver eneste dag. Erhvervslivet skaber liv, værdi og stolthed i vores lokalsamfund og i kommunen som helhed. Derfor er vi utroligt glade for, at vores indsats viser sig som fremgang i årets måling fra Dansk Byggeri, siger udvalgsformand Grethe Saabye, Udvalget for Erhverv & Turisme i Lejre Kommune.

Udvalget for Erhverv & Turisme skal efter sommerferien drøfte resultaterne af Dansk Byggeris måling for at drøfte hvilke indsatsområder målingen, giver anledning til.

Fakta:

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Dansk Byggeri gennemfører hvert år en analyse af det lokale erhvervsklima for bygge- og anlægsvirksomheder. Analysen bliver til på baggrund af tilgængelige data om kommunerne.

Derudover har Dansk Industri via spørgeskema blandt 76 medlemmer spurgt til medlemmernes vurdering af relevansen af de enkelte parametre i undersøgelsen.  Medlemmerne bliver ikke spurgt til deres konkrete tilfredshed med den enkelte kommune.

Find analysen på www.danskbyggeri.dk

Tryk for større billede