Den Sociale Kapitalfond

Lejre erhvervsforum har modtaget dette tilbud fra Den Sociale Kapitalfond til virksomheder og iværksættere, som skaber jobs til udsatte ledige

Angningsfrist 1. december 2015

Den Sociale Kapitalfond arbejder for at skabe flere arbejdspladser til udsatte ledige ved at stille kapital og sparring med erfarne forretningsudviklere til rådighed for socialt ansvarlige virksomheder og iværksættere. Målet er at sikre virksomhedernes kommercielle succes og samtidig udvikle det sociale arbejde.

Vi kan samarbejde på 3 måder:

Gennem vores investeringsfond investerer vi kapital (typisk 2-4 mio. kr. med mulighed for opfølgningsinvesteringer) og kompetencer i etablerede små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale, der som led i deres arbejde skaber muligheder for beskæftigelse for udsatte grupper. I Det Sociale Vækstprogram hjælper vi etablerede sociale virksomheder med at skabe bedre resultater via målrettet rådgivning og udviklingsmidler. I Social StartUp giver vi ambitiøse sociale iværksættere en stærk start via vores intensive udviklingsprogram med sparring, netværk og mulighed for at søge om opstartskapital.

Vi skaber resultater!

De to programmer havde medio 2015 haft deltagelse af i alt 31 virksomheder med en samlet omsætning i 2014 på 151 mio. kr. – en stigning på 10 pct. ift. 2013. Samtidig blev deltagernes samlede resultat før skat forbedret med 38 pct. i 2014. Programvirksomhederne havde medio 2014 tilsammen 1082 mennesker ansat eller i opkvalificering og uddannelse – en stigning på 250 personer (c 30 pct.) siden deltagernes programstart.

Praktisk

Det er gratis at deltage i Det Sociale Vækstprogram og Social StartUp. Der er ansøgningsfrist 1. december 2015 kl.

12:00. Ansøgningsskemaet kan findes på vores hjemmeside www.socialkapitalfond.dk. Her kan du også læse, hvor vi holder informationsmøder i november måned.

Vi håber, at tilbuddene er relevante for virksomheder og iværksættere i dit lokalområde – og at du vil hjælpe med at gøre opmærksom på dem.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig. Mange tak for din hjælp.

De bedste hilsner,

Ulrik Haumann
Programdirektør

Læs mere her