De 3 første lovpligtige kurser for håndværkere

Så har vi noget mere konkret omkring de første kurser.

Kære alle håndværkere i Lejre Erhvervsforum og især i håndværkergruppen.

Hermed forslag til de første lovpligtige kurser:

Rulle og bukke stillads, varmt arbejde ukrudtsbrænding og varmt arbejde med vinkelsliber.

Hvis vi – håndværkergruppen – danner et hold på minimum 12 deltagere, kan vi selv fastsætte en dato.

Hvis vi – håndværkergruppen – danner vi et hold på mindre end 12 deltagere,  skal vi følge skolens undervisningsplan, som her er anført med stedsangivelse:

 1. Rulle og bukkestillads foregår i Roskilde
 2. Varmt ukrudt i Ringsted
 3. Varmt gnist kan holdes alle vegne.

Næstformand og tovholder for håndværkergruppen Morten Larsen beder jer skrive hvor mange deltagere I gerne vil have med på hvert af disse kurser.

Kurserne afholdes i løbet af 2019.

Nedenfor kan du maile dit svar til Morten Aavang.

Deltagerne  kan være dig selv og dine nuværende og kommende ansatte.

Din virksomhed behøver ikke at være medlem af håndværkergruppen for at sende ansatte på disse kurser, det er fint at være medlem i Lejre Erhvervsforum.

Når vi har en fornemmelse af antal, kan vi planlægge og prisfastsætte de enkelte kurser.

 

A. Rulle- og bukkestillads – opstilling mv.

Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4
Deltagerpris: ?? kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af rulle- eller bukkestilladser.

Formål:
Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser, således at de kan arbejde med disse stilladstyper i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004 “Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler”.

Indhold:
Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset. Deltagerne kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.Deltagerne kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv. Deltagerne har viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader. Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004.

 

B. Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4
Deltagerpris: ?? kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Formål:
I uddannelsen arbejder deltagerne med de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj.

Indhold:
Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.Deltagerne kan udføre arbejdet brandteknisk korrekt.Deltagerne kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.Deltagerne kan foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

 

C. Varmt arbejde med gnister

Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4
Deltagerpris: ?? kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Formål:
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.

Indhold:
Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.

 

  Dit navn

  Dit svar til Morten

  Din e-mail

  Tryk for større billede