CPH Garden Showhave New Nordic Nature fra Vores Sted Lejre Kommune

Haven er en hyldest til vores liv i Norden. Inden for mange områder, men særligt gastronomi, arkitektur og design er de nordiske lande i fokus på verdenskortet i disse år.

 

Vores have præsenterer i et samlet udtryk -en nytænkning inden for have området med en række af de elementer, som vi synes, at der er interesse for og som bidrager til det, som vi gerne vil kendes for i Norden.

Titlen, New Nordic Nature er ikke et udtryk for, at vi ikke bryder os eller vedkender os det danske sprog, men vi mener, at Danmark i disse år kan byde ind med havekultur, som også udlandet kan have glæde af.

Når titlen også er ”Nature” i stedet for ”Garden”, er det fordi vi synes, at naturen skal inviteres ind i haverummet. Den mulighed giver os chancen for at blive ét med naturen på vores eget fristed.

Vi tænker måske ikke så meget over det, og ungdommen slet ikke, men i Danmark er vi favnet af årstidernes skiften, lyset i sommermånederne og frodigheden i vores plantevækst. Den glæde, der ligger i netop dette forhold, har vi indarbejdet i havens udtryk.

Vores fokus på hjemmets indretning er overvældende i disse år. Havens indretning følger efterhånden trop og bliver endnu et rum i hjemmet. Udekøkkener, grillområder, loungeområder for blot at nævne nogle emner. Haven er for alle og vi samles om aktiviteter som vikingespil, gynger, trampoliner, bålfade, der danner rammen om mange hyggelige stunder. Haven skal byde sig til for alle aldersgrupper. En have kan anlægges med så mange udtryk og så meget indhold. Vigtigt er det, at den gerne må fortælle historien om de, som ejer den. Et individuelt aftryk giver en spændvidde og variation, som også havens gæster kan nyde godt af.

Bæredygtighed er en fælles ansvarlighed over for den verden, som vi lever i. Det kan være i den store skala, men den kan også udleves i det små ud fra betragtningen, at selv den lille en indsats er positiv. Hvis bæredygtighed er en del af vores bevidsthed, vil den over tid flytte rigtig meget. Havens bidrag til bæredygtigheden er fremtidens bud på badevand, den biologisk rensede swimmingpool. Plantevalget giver fine eksempler på hjemmehørende arter og planter, der søges af bier.

Haven er terapi og i en tid, hvor fokus er på rekreation og afkobling fra en verden, der ruller i et stadigt hastigere tempo, har haver og grønne omgivelser så meget at tilbyde og rammer spot on. Her kan man blive et med sig selv og opnå den ro og fordybelse, der er så livgivende. Selv på så lille et areal som denne have udgør, viser den med sit udtryk, at her er rart at være, her kan man godt få pulsen ned.

Vi har arbejdet med kontrasterne i haverummet. Kontrasterne er indpasset og søges i en harmoni, der gør haven til et rart opholdsrum. Det stilistiske og naturalistiske går hånd i hånd i haverummet, det mødes og supplerer hinanden. Det funktionelle badeområde, opholdsområdet, de formklippede planter og gyngen udgør det stilistiske og mod det har vi naturen i form af søen med vandplanter, den naturlige bro over vandet, kildevæld og en mere naturpræget beplantning, der føjer sig til naturens præmisser. Det giver kontrast, hvor det stringente og det naturalistiske mødes. Det går igen i plantevalget, hvor plantesammensætningen er valgt så der både ses det formelle og den naturlige plantevalg. Kontrasten er
også hvor vandet er i bevægelse med vandfaldet og et naturligt kildevæld, der presser sig ud mellem bjergsiden eller jorden.

Vi har arbejdet bevidst med de nordiske materialer og materialer fra området omkring os, ligesom man gør i et køkken. Men også at vise nye former for materialer, idet vi har arbejdet i et for Danmark temmelig ukendt materiale, den naturlige og unikke skifer fra Oppdal i forarbejdet og uforarbejdet form. Fra skovene på Midtsjælland har vi fået træ, der forarbejdet i det producenten kalder ”Driftwood” en special forarbejdning, hvor man har behandlet træet med sandblæsning – en enkel produktionsmåde, der giver udtrykket af drivtømmer.

I haven, New Nordic Nature, vil du se alle ovenstående betragtninger, ideer, principper og materialer favnet til en showhave, der hylder naturen, kulturen, leg og rekreation.
Det er en fornøjelse for os at præsentere jer for en samlet og unik haveoplevelse, inden for vores arbejdsområde, hvor vi er så heldige, at det giver så mange muligheder og kan bibringe så meget glæde til så mange mennesker.

Supplerende materiale: – Folder

Have New Nordic Garden_vers3

Haven er designet af: Anne Stausholm Landskabsarkitekter Haven er anlagt af: Anlægsgartnerfirmaet Junckerhaven
Uden vores sponsorer var det ikke gået – en stor tak skylder vi:
Minera Skifer og Bent Vangsøe Natursten A/S Bondeskovgaard
Thors Design
Vognmand Kold
Bruns Pflanzen
Aqualogik
Ulla Kjær Madsen, mabb creative
SKIFER
BRO OG GYNGE MØBLER
JORD, STEN, GRUS PLANTER VANDTEKNIK STYLING
Kontaktinformation:
Lars Juncker: Mobil, 2099 6103, Mail: junckerhaven@gmail.com Anne Stausholm: Mobil, 2537 2229, Mail: afs@annestausholm.dk

    Dit navn

    Dit svar

    Din e-mail

    Tryk for større billede