Category

Ikke kategoriseret

Referat fra Lejre Erhvervsforums generalforsamling den 26. maj 2021

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Referat fra ordinær generalforsamling i Lejre Erhvervsforum

Mødetidspunkt: onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.30 – ca. 21.00

Mødested:  Hos Lars Vedsmand, Orehøjvej 23, Gl. Lejre, 4320 Lejre – kør ind ad den åbne låge og følg grusvejen 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Formand Johan Scheel forespurgte Torkil W. Jørgensen (Stafet For Livet / Hvalsø Bio) som takkede ja. Forslaget blev godkendt.

Der blev udvalgt to stemmetællere blandt de fremmødte, deres funktion kom ikke i anvendelse.

En længe ventet generalforsamling blev skudt i gang.

 1. Beretning ved formanden til godkendelse Formand Johan Scheel fremlagde bestyrelsens beretning siden generalforsamlingen tilbage i marts 2019.

Da formanden ikke stillede op til genvalg, sluttede han af med at takke for gode år og godt samarbejde i foreningen. Kasserer Kristian Emborg gav formanden nogle pæne, takkende ord og en present på vegne af bestyrelsen.

Formandens beretning blev godkendt med stor applaus!

 1. Kasserer Kristian Emborgs gennemgang af regnskab for 19 og 20 til godkendelse

Da der grundet covid-19 ikke har været generalforsamling og gennemgang af regnskab i 2019, blev dette også taget med i gennemgangen af foreningens regnskab. Kassereren kunne blandt andet vise at foreningen er nogenlunde med på kontingenter begge år. Færre udgifter på grund af covid-19, derfor bedre resultat i 2020 – og ligeledes i undergrupperne færre udgifter grundet den sparsomme aktivitet. Der var ingen kommentarer til årsrapporten (udarbejdet af revisor Carsten Johnsen, Beierholm), som blev godkendt 2020 Årsrapport Lejre Erhvervsforum

 1. Fastsættelse af kontingent Det blev foreslået at fastholde det årlige kontingent på 1.200 kr. + moms samt fastholdelse af et års gratis medlemskab for iværksætter. Begge hermed vedtaget.
 2. Planlagte arrangementer Bestyrelsen ser frem til at genoptage aktiviteter efter den lange nedlukning. På tegnebrættet er en bustur ”Turen går til” lokale virksomheder, morge-netværksmøder på besøg hos et medlem, eventuelt med oplægsholder samt et Derudover er der stort ønske om at fortsætte med den hyggelige Fredagsbar i iværksætterhuset Spor 3 v/ Lejre Station. Kassereren gennemgik prognose for 2021, og igen skinner corona igennem med især færre udgifter til arrangementer, salgs- og marketingsomkostninger. Prognosen vil vise et godt resultat i 2021 på trods af at vi ikke holder os tilbage når der er mulighed for genåbning – vores mål er netop ikke at samle til bunke.
 3. Forslag til vedtægtsændringer Der var fra bestyrelsen af et forslag om en ændring i vedtægternes §4 og §5:

Der ønskes en mere ”smidig” formulering som letter bestyrelsens arbejdsgang i forhold til sammensætning, konstituering:

 • 4. Stk. 1: Bestyrelsen skal bestå af 5 – 7 medlemmer. Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formand og kasserer må ikke være på valg samme år.

ØNSKES ÆNDRET TIL:

Bestyrelsen skal bestå af 5 – 7 medlemmer. Bestyrelsen vælger og konstituerer sig selv med mindst en formand og en kasserer 2 år ad gangen. Det tilstræbes at formand og kasserer ikke er på valg samme år.

 • 4. Stk. 2: De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at to henholdsvis tre efter tur afgår hvert år. Hver stemmeberettiget afgiver stemmer op til det antal kandidater, der skal vælges.

ØNSKES ÆNDRET TIL:

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at to til fire efter tur afgår hvert år. Hver stemmeberettiget afgiver stemmer op til det antal kandidater, der skal vælges. Det bør tilstræbes, at de til valget opstillede kandidater er såvel geografisk som erhvervsmæssigt bredt repræsenterede.

 • 4. Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen. Det bør tilstræbes, at de til valget opstillede kandidater er såvel geografisk som erhvervsmæssigt bredt repræsenterede.

ØNSKES ÆNDRET TIL:

Bestyrelsen konstituerer sig selv hurtigt efter generalforsamlingen. Medlemmerne skal informeres om konstitueringen hurtigt efter generalforsamlingen.

 • 5. Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts og skal bekendtgøres med dagsorden senest 14 dage før i den lokale presse eller pr. mail. Forslag fra medlemmerne skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

ØNSKES ÆNDRET TIL:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes under normale omstændigheder inden udgangen af marts og skal bekendtgøres med dagsorden senest 14 dage før i den lokale presse eller pr. mail. Forslag fra medlemmerne skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

VEDTÆGTERNE BLEV VED AFSTEMNING VEDTAGET

 1. Valg af bestyrelse for 2021:

Formand Johan Scheel er på valg og ønsker ikke genvalg

Næstformand Morten Åvang Larsen er på valg, ønsker ikke genvalg

Kasserer Kristian Emborg er på valg, ønsker genvalg men fratræder posten som kasserer

Ann Finch er på valg og ønsker genvalg men stiller gerne sit kandidatur til rådighed hvis behov

Bo Kristensen stiller op til bestyrelsen som kommende kandidat for 2 år

Lars Vedsmand stiller op til bestyrelsen som kommende kandidat for 2 år

Nis Sørensen stiller op til bestyrelsen som kommende kandidat for 2 år

Frank Heide og Jesper Sørensen er ikke på valg

Der var ingen øvrige kandidater blandt de fremmødte.

Da Johan Scheel og Morten Larsen træder ud af bestyrelsen, tæller de resterende opstillede kandidater syv, hvilket er ønskeligt.

Den nye bestyrelse i Lejre Erhvervsforum består herefter af medlemmerne:

Kristian Emborg

Ann Finch

Bo Kristensen

Lars Vedsmand

Nis Sørensen

Frank Heide

Jesper Sørensen

Bestyrelsen blev valgt med applaus.

 1. Valg af suppleanter af bestyrelsen Blandt de fremmødte var Henrik Dannemose, TAP Systems og Jens Otto, Kirke Hyllinge Tømrer og Snedkerværksted, som blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant med applaus.
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant Statsautoriseret revisor Carsten Johnsen, Beierholm, blev genvalgt, Hans-Erik Andersen, Advokatfirmaet H-E Andersen og Co. Blev på venlig opfordring valgt ind som revisorsuppleant, begge med applaus.
 3. Eventuelt Næstformand Morten Å. Larsen kunne meddele at han fortsætter som tovholder for Håndværkergruppen til alles begejstring og ønsker et snarligt møde mellem kommune og håndværkergruppen med drøftelse af og fokus på at benytte de lokale. Morten fik applaus en stor tak for sit arbejde i håndværkergruppen.

Lars Vedsmand, nyt bestyrelsesmedlem og aftenens vært, fortalte kort om gården og dens historie. Gården hører under Ledreborg og har huset prinsesse Birgitte.

Formanden rundede af, takkede for god ro og orden og tak til Torkil W. Jørgensen for god ledelse af slagets gang.

PowerPoint-præsentation fra generalforsamlingen kan ses HER

INVITATION TIL SAMARBEJDE MED KUNST- OG KULTURFESTIVALEN EUPHORIA 2021

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Lokale erhvervsdrivende søges som samarbejdspartnere til EUROPHORIA 2021 på Sonnerupgaard Gods

For tre måneder siden startede Teater Solaris udviklingsforløbet, O-SPACE; et forløb, der har til formål at give kunstnere og kulturskabere en platform for deres arbejde og udvikle deres kompetencer inden for projektledelse og entrepreneurskab.

Gennem de seneste måneder har 11 kunstnere og kulturskabere deltaget i forløbet og udviklet egne kunstneriske projekter, som denne sommer skal fremvises på den nye kunst- og kulturfestival, EUPHORIA 2021.

EUPHORIA 2021 premierer sammen med Teater Solaris’ kommende forestilling, TÅRNET, d. 10. juli på Sonnerupgaard Gods i Hvalsø, hvorefter forestilling og festival turnerer videre rundt på de Københavnske kulturhuse, Kulturhuset Indre ByUNION og Krudttønden.

Målet med EUPHORIA er at give kunstnerne fra O-SPACE en platform til at fremvise deres arbejde. Dertil involveres lokale kunstnere, kulturskabere og erhvervsdrivende til at være en del af festivalen.

På denne måde bliver EUPHORIA en unik endagsfestival, der samler lokalområdet om et samsurium af kunst og kultur, der hvor festivalen foregår.

D. 10. juli afholdes EUPHORIA 2021 på Sonnerupgaard Gods’, hvor godsets park forvandles til et levende kunstværk med performances, udstillinger og kulturelle aktiviteter.

Teater Solaris søger nu samarbejdspartnere til EUPHORIA 2021 på Sonnerupgaard Gods.

BLIV EN DEL AF EUPHORIAEUPHORIAs mål er at være denne sommers samlingspunkt for lokalmiljøet. Derfor ønsker vi at involvere lokale erhvervsdrivende, der har interesse i at sælge deres produkter på festivalpladsen: Mad, drikke, brugskunst, kunsthåndværk, mv. er alt sammen velkommen.

Ønsker du/I at blive en del af festivalen med jeres virksomhed, så kontakt teaterchef, Mark Ludvig Henriksen, på mail: mark@teatersolaris.dk eller telefon: 25153370.

BLIV MEDSKABER AF DIN LOKALE FESTIVAL: Efter mere end et år med Corona og endnu en sommer med aflyste festivaler ønsker Teater Solaris at give lokalmiljøet en kulturel saltvandsindsprøjtning med EUPHORIA 2021. Derfor søger teatret medskabere af festivalen.

Som medskaber bidrager man med støtte til festivalen.

Al støtten fra medskabere vil gå til kunstneriske og kulturelle indslag på festivalen.

For yderligere information om et samarbejde som medskaber, kontakt teaterchef, Mark Ludvig Henriksen, på mail: mark@teatersolaris.dk eller telefon: 25153370.

Vi ser meget frem til diverse samarbejder i forbindelse med EUPHORIA 2021 på Sonnerupgaard Gods og til at samle Hvalsøs og Lejres borgere til et brag af en dag i kunstens og kulturens tegn.

Kh

MARK LUDVIG HENRIKSEN

Teaterchef

TLF: 25153370

MAIL: MARK@TEATERSOLARIS.DK

OMTALE:

https://teaternyheder.dk/teater-solaris-flytter-ind-paa-krudttoenden/

https://iscene.dk/2021/05/28/to-teatre-far-nye-adresser/

https://www.kulturmonitor.dk/teater-solaris-udvider-med-afdeling-i-krudttoenden-i-koebenhavn/

https://localeyes.dk/ritzau/r30214-9999-prm-teater-solaris-flytter-ind-paa-krudttoenden/

 

50 millioner kroner til vækst og udvikling i Østdanmark

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Energi- og fibernetkoncernen SEAS-NVE og Sparekassen Sjælland-Fyn skyder hver 25 millioner kroner i et fælles investeringsselskab, der skal understøtte vækst og udvikling i Østdanmark med særligt fokus på Region Sjælland.

Energi- og fibernetkoncernen SEAS-NVE og Sparekassen Sjælland-Fyn skyder hver 25 mio. DKK i et fælles investeringsselskab, der skal understøtte vækst og udvikling i Østdanmark. Spring Nordic er sekretariat for det nye investeringsselskab.

Impagt Invest Sjælland skal stimulere og hjælpe østdanske virksomheder og iværksættere med at realisere deres potentiale og vækstmuligheder. Med navnet ønsker de to ejere at signalere, at der er indgået en pagt, samt at investeringerne skal have gennemslagskraft og gøre en forskel.

Bæredygtige løsninger er i fokus. Det er især virksomheder, der arbejder med bæredygtige løsninger inden for industri, miljø, energi og fødevarer, der er i fokus. Impagt Invest Sjælland vil have et særligt godt øje på virksomheder, der arbejder med bæredygtighed, og som er et sted i deres udviklingspotentiale, hvor der er en stabil drift og et solidt fundament at vokse fra.

Ambitionen er at finde mulige vækstvirksomheder på et tidspunkt i deres udvikling, hvor de på den ene side har bevist deres forretningsmodel med et nationalt eller internationalt markedspotentiale, og på den anden side har brug for midler til at understøtte den videre vækst. Her tilbyder det nye investeringsselskab tålmodige og langsigtede investeringer.

Investeringsselskabet vil arbejde for langsigtet vækst og arbejdspladser for at sikre den regionale udvikling. Som en lokal forankret bank føler Sparekassen Sjælland-Fyn et medansvar for, at det sker, så regionen bliver endnu mere attraktiv for både virksomheder, tilflyttere og dem, der allerede bor her.

For SEAS-NVE, gælder at de som andelsselskab har vi en særlig forpligtelse til at skabe værdi for andelshaverne og samfundet i øvrigt. Derfor er deres investering ikke bare en investering i en forretning, men i hele regionen.

Spring Nordic har screenet potentielle muligheder for investeringer i et stykke tid, og forventer, at de første aftaler bliver etableret allerede i år. Der vil løbende over de næste par år blive screenet investerings kandidater, og indgået investerings aftaler.

De gevinster, investeringerne kaster af sig, vil som udgangspunkt blive investeret igen i andre virksomheder.

Spring Nordic bliver sekretariat for Impagt Invest Sjælland. Spring Nordic har siden 1988 investeret og formidlet investeringer på i alt mere end to milliarder DKK.  Først under navnet CAT, siden under navnet CAPNOVA, som delvist investerede som en del af den statslige innovationsmiljøordning, og delvist via fonden CAT Invest Zealand (nu Fonden Spring Nordic). Siden januar 2019 under navnet Spring Nordic.

Vi møder gerne op og fortæller mere om mulighederne for kapital tilførsel fra Impagt Invest Sjælland, og Fonden Spring Nordic.

Med venlig hilsen/Kind Regards

Søren Svanebjerg

Investment Manager & Business Developer 

Vores Sted er også Erhvervslivets Sted

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Når Dansk Industri til august gennemfører undersøgelsen ”Lokalt Erhvervsklima 2020”, i Lejre og i landets øvrige kommuner, tegnes et øjebliksbillede af, hvordan vores erhvervsliv har det i Lejre. Derfor er undersøgelsen et væsentligt pejlemærke både for kommunen og dens virksomheder. Lokalt ser vi gerne, at flere virksomheder deltager i undersøgelsen, så pejlemærket bliver så retvisende som muligt.

Ideelt bidrager resultatet af undersøgelsen til den positive branding af Lejre, hvorfor vi har en fælles interesse i, at Lejre positionerer sig som en attraktiv erhvervskommune. På den måde kan vi sikre fastholdelse og tiltrækning af virksomheder, investorer og kvalificeret arbejdskraft.

Dialog og kommunikation er nøgleord

I de seneste år har vi i Lejre Kommune været i stadigt tættere dialog med erhvervslivet og arbejder hele tiden på at skabe gode vilkår for vores virksomheder. Med vores beliggenhed tæt på København, ingen dækningsafgift eller byggesagsgebyrer, og en af Sjællands hurtigste byggesagsbehandlingstider, så mener jeg at vores fælles udgangspunkt er godt. Men vi kan og skal blive endnu bedre – sammen!

Derfor besøger jeg hvert år mange af Lejres virksomheder sammen med erhvervschefen. Jeg ser det som en naturlig forlængelse af den erhvervspolitik, vi fører i Lejre Kommune, at vi regelmæssigt tager temperaturen på, hvordan Lejres virksomheder trives.

Vi vil vide, om I oplever, at I får den hjælp og de tilbud, I har brug for fra kommunens side – og vi besøger jer også, fordi vi gerne vil have jeres input, forslag og ønsker til, hvordan Lejre Kommune kan blive endnu mere erhvervsvenlig og hjælpe jer til at nå jeres mål og udnytte jeres potentialer for både vækst og udvikling.

Med ønsket om en god sommer til alle Lejres erhvervsdrivende

 

Carsten Rasmussen

Borgmester

Tryk for større billede

Bliv “Stafet For Livet Overraskelse” på stafettens guidede ture den 22. august 2020

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Invitation til at vise dig frem som lokal virksomhed – bliv en “Stafet For Livet Overraskelse” lørdag den 22. august.

Kom og vær en positiv overraskelse i verdens største bevægelse mod kræft

 

I et samarbejde mellem Stafet For Livet Borrevejle og Lejre Erhvervsforum inviterer vi, lørdag den 22. august, vores lokale erhvervsliv til i bogstaveligt forstand at overraske Stafet For Livet deltagerne. 2020 bliver et helt anderledes Stafet For Livet år, hvor deltagerne blandt andet går ”sammen – med afstand” på 8 guidede vandreture i vores smukke Lejre Kommune.

 

Det er her du og din virksomhed kommer ind i billedet. Under de guidede ture er der mulighed for at overraske deltagerne. Det sker ved, at du lige pludselig er der på vandreruten som en positiv og dejlig overraskelse.

 

Hvad kan jeg overraske med?:

Måske producerer din virksomhed produkter, som du uddeler smagsprøver på. Måske har du et produkt, som du gerne vil demonstrere og vise frem. Måske er du god til at synge, spille, male, meditere, fotografere, filme, læse digte eller være kreativ og har lyst til at dele ud af din evner og livsglæde. Måske har du en lille konkurrence, hvor deltagerne kan vinde et gavekort, en præmie eller andet, der repræsenterer din virksomhed, og som deltagerne vil huske dig for.

 

Hvornår kan jeg overraske?:

Lørdag den 22. august på op til 8 forskellige guidede ruter, som fordeler sig over Lejre Kommunes geografi. Du bestemmer, om du vil være en overraskelse på en rute eller på alle 8. Du møder ca. 30 deltager på hver rute og du får kendskab til ruterne, så du ved hvor på ruten, du rent praktisk dukker op som den positive overraskelse.

 

Hvad får jeg som virksomhed ud af at deltage?:

Vi bakker op om fællesskabet i kampen mod kræft. Sammen fejrer vi livet ved at byde ind med en positiv forskel i kampen mod kræft. Du, din virksomhed og dine produkter / ydelser bliver på din helt egen måde vist frem til 30 – 240 deltagere. Du får mulighed for at være synlig og overlevere et personligt ”visitkort” i form af din helt egen overraskelse.

 

Hvad gør jeg for at blive en overraskelse?:

Skriv til Lejre Erhvervsforum på info@Lejre-erhvervsforum.dk og meld dig som en Stafet For Livet Overraskelse, så tager vi fluks kontakt til dig for nærmere dialog og planlægning.

 

Hvad er Stafet For Livet:

Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter fokus på kræftsagen, kæmper sammen og fejrer livet. Det er en anledning til at mindes dem, vi har mistet, og give håb til dem, der kæmper. Stafet For Livet er fællesskab, oplysning og indsamling – for kampen mod kræft.

Læs meget mere om Stafet For Livet Borrevejle 2020 HER

 

Tryk for større billede

Faktaark for hjælpepakker / kompensation for virksomheder ifm Coronakrisen

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Udvidelse og forlængelse af hjælpepakker information til virksomheder

Folketinget er nået til enighed omkring en forlængelse og udvidelse af de eksisterende hjælpepakker til erhvervet. Særligt er der med den nye aftale kommet øget fokus på små og mellemstore virksomheder samt freelancere.

Blandt andet sikrer aftalen:

 • En forlængelse af ordningen for kompensation for faste omkostninger med en måned til og med d. 8. juli samt udvidede muligheder for at få kompensation.

 • En forlængelse af kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere med en måned til og med d. 8. juli samt øget kompensationsgrad. Der bliver også etableret en ny kompensationsordning for freelancere med blandede A- og B-indkomster.

 • Udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder samt af indbetalt lønsumsafgift til visse erhverv bl.a. fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd.

Læs faktaark

Faktaark_hjaelpepakke til dansk oekonomi

Tryk for større billede

Her finder du seneste nyt om kompensationsordninger, restriktioner med mere for erhvervsdrivende som følge af COVID-19

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Er du i tvivl om, hvordan du som erhvervsdrivende skal forholde dig til COVID-19, og hvordan reglerne er for de nye kompensationsordninger? Så kan du altid holde dig opdateret på www.virksomhedsguiden.dk

Det kan være svært at navigere i de mange udmeldinger fra regeringen og medierne omkring de hjælpepakker, der heldigvis er blevet sat i værk som følge af COVID-19 situationen. Hvis du vil have den seneste information, direkte fra myndighederne, så er det på virksomhedsguiden, at du finder svarene.

Vores lokale erhvervsservice, Lejre Erhverv, og den specialiserede erhvervsservice, Erhvervshus Sjælland, står også begge klar på telefon og mail til at hjælpe dig som erhvervsdrivende i denne svære situation. Husk, det er gratis og vi har naturligvis tavshedspligt om det du fortæller os.

Lejre Erhverv v. erhvervschef Nynne Friis kan kontaktes på erhverv@lejre.dk eller 40 33 74 76.

Erhvervshus Sjælland kan kontaktes på info@ehsj.dk eller 55 35 30 35.

Tryk for større billede

Skab omsætning og likviditet trods COVID-19

By | Ikke kategoriseret | No Comments

 At handle lokalt har aldrig været vigtigere – men det er svært, hvis man er i en branche, som er tvunget til at holde lukket, eller gå på vågeblus som følge af COVID-19. For nogle kan forsalg af vare eller ydelser være et redskab til at mindske omsætningstabet.

Her er et par forslag til, hvordan du kommer i gang, og hvor du kan hente hjælp til at lave forsalg af dine varer eller ydelser.

Fra mange af de erhvervsdrivende i kommunen hører jeg heldigvis, at lokalsamfundene bakker op om de lokale virksomheder. Det sker fx ved at købe take away i stedet for at spise på restauranten, eller ved at hyre håndværkere til udendørs vedligehold. Men hvad gør man, hvis man fx er behandler, fotograf, sælger oplevelser eller på anden måde oplever et kraftigt dyk i omsætningen på grund af COVID-19?

 

For dig, der primært lever af at sælge B-2-C, så kan forsalg være ét af de redskaber du kan ty til. Måske sælger du allerede gavekort, klippekort eller rabatkort? Hvis det plejer kun at ske ved fysisk fremmøde i din butik, så kan du overveje at tilbyde salg digitalt i stedet. Det kan fx være via din hjemmeside eller via telefon og mail.

 

Du kan også overveje at benytte dig af crowdfunding – jeg (Nynne, erhvervschef) står som altid klar til at hjælpe dig på vej! Crowdfunding er dybest set finansiering fra kunderne. I den variant, der kaldes reward-baseret crowdfunding, er der i al sin enkelthed tale om et forsalg af dine produkter, for at få likviditet i kassen her og nu. Du skal så levere produkterne senere. Dine produkter eller ydelser er kundens ”reward” eller belønning for at støtte din virksomhed.

 

På grund af COVID-19 har en af Danmarks første og største reward baserede crowdfunding-platform, www.booomerang.dk, valgt at stille sin platform gratis til rådighed for selvstændige, der er ramt af COVID-19. Jeg, Nynne, har meldt mig som lokal kontaktperson, og du kan derfor kontakte mig, hvis du er nysgerrig på at komme i gang med at crowdfunde.

Sådan fungere det:

Vi har fået oprettet en kategori særligt til projekter fra vores område, som vi i dette tilfælde har valgt at tænke lidt større, nemlig Fjordlandet. Det har vi for hurtigst muligt at kunne skabe kritisk masse i antallet af projekter – på den måde hjælper du ikke kun din egen virksomhed, men også andre virksomheder i vores område, når du gør opmærksom på dit crowdfundingprojekt. På den måde kan vi løfte i flok. Du kan se kategorien her (til en start ligger der bare et testprojekt, som viser hvor hurtigt du kan komme i gang): https://www.booomerang.dk/cat/covid19-fjordlandet/

Vil du vide mere – så ring til erhvervschef Nynne Friis på 40 33 74 76.

 

Tryk for større billede

UDSAT – ny dato kommer! Lejre Erhvervsforum indkalder til generalforsamling med efterfølgende program og aftensmad mandag den 23. marts 2020

By | Ikke kategoriseret | No Comments

UDSAT – ny dato kommer!

Generalforsamling i Lejre Erhvervsforum

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lejre Erhvervsforum.

Information om generalforsamlingen:

Dato: Mandag den 23. marts 2020

Tidspunkt: Fra klokken 17.00 – ca. 18.30

Der serveres kaffe og kage under generalforsamlingen.

Sted: Efterskolen Lindenborg, Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde.

Generalforsamlingen afholdes i skolens foredragssal i skolens hovedbygning.

Velkommen ved forstander Anders Ohlsen

Fællessang – vi holder skolens traditioner i hævd.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.

2. Beretning ved formanden til godkendelse.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

2019 Årsregnskab Lejre Erhvervsforum 

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Fremlæggelse af arbejdsplaner og budget for det kommende års arbejde.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse jvf. paragraf 4.

Valgbare bestyrelsesmedlemmer i 2020 er:

Ann Finch er på valg og ønsker genvalg for 2 år.

Mathias Grip er på valg og stiller sit kandidatur til rådighed.

Formand Johan Scheel er på valg og ønsker genvalg for 1 år.

Næstformand Morten Åvang Larsen er ikke på valg, men stiller sit kandidatur til rådighed.

8. Valg af 2 suppleanter.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne skal være formand Johan Scheel johan.scheel@ryegaard.dk skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen bliver bekendtgjort senest 3 dage før per mail til medlemmerne.

Invitation til klokken ca. 18.30:

Efter generalforsamlingen inviteres medlemmer af Lejre Erhvervsforum med ledsager til følgende festlige arrangement i Efterskolen Lindenborgs ånd.

Kl. ca. 18.30: Efterskolens forstander Anders Ohlsen inviterer os på en lille gåtur gennem Efterskolen Lindenborgs smukke areal ned til Lejre Vig og hilser foråret velkommen i Bakkehuset ved fjorden.

Klokken ca. 19.10: Tilbage på Efterskolen serveres der aftensmad til musik fra skolens elever.

Klokken ca. 20.30: TAK for i aften

Tilmelding til aftenarrangementet med aftensmad skal ske senest den 13. marts her på siden, se nedenfor.

Vel mødt

Lejre Erhvervsforums bestyrelse

  Dit navn

  Dit firma

  Din e-mail

  Venligst udfyld separat deltagerformular pr. deltager

  Tryk for større billede

  Tryk for større billede

  Link til online versionen af Vores erhvervsliv – Handel lokalt 2020 bogen

  By | Ikke kategoriseret | No Comments

  Her finder du linket til online versionen af Vores erhvervsliv – Handl lokalt 2020 bogen.

  Tryk lige her

  Ønsker du at modtage et antal bøger til distribution i dit netværk, blandt dine medarbejdere og forretningsforbindelser, så er du meget velkommen til at ringe til sekretariatet ved Dorte Kiilerich på mobil 40 54 48 08 eller skrive til iinfo@lejre-erhvervsforum.dk

  TAK for at du vil være ambassadør for vores lokale erhvervsliv. Det er vi taknemmelige for.

  Tryk for større billede

  Dialogmøde om fælles retning for erhvervsindsatsen i Lejre Kommune

  By | Ikke kategoriseret | No Comments

  Der blæser positive vinde i Lejre.

  Mange virksomheder er i vækst. Ledigheden er historisk lav. Og borgere vælger i stor stil at slå sig ned Lejre Kommune i disse år. Det skaber helt nye muligheder for, at virksomheder fra Lejre kan tiltrække og fastholde medarbejdere. Men al positiv udvikling forudsætter en god dialog.

  Derfor inviterer DI Roskilde/Køge Bugt, Lejre Kommune og Lejre Erhvervsforum til fælles dialogmøde:

  Tid: Onsdag den 5. februar 2020 kl. 16.00-18.00
  Sted: ConvaTec, Åholmvej 1, 4320 Lejre, mødelokale 14
  Tilmelding senest: 29. januar 2020
  (maks. 40 deltagere) til erhvervschef Nynne Friis på nyfr@lejre.dk

  Deltag på dialogmødet og bring dine erfaringer direkte i spil over for beslutningstagere i Lejre Kommune. Gennem en fælles dialog om din virksomheds lokale udfordringer kan vi skabe et styrket lokalt erhvervsklima i Lejre Kommune.
  Vi håber, at du har tid og lyst til at deltage.

  Med venlig hilsen

  Carsten Rasmussen, Borgmester (S), Lejre Kommune

  Mikkel Friis-Holm Ottosen, Medlem af bestyrelsen, DI Roskilde/Køge Bugt

  Johan Scheel, Formand, Lejre Erhvervsforum

  Se og print invitationen nedenfor:

  Tryk for større billede

  Håndværkergruppen kommer tættere på digitale systemer – specielt for håndværkere.

  By | Ikke kategoriseret | No Comments

  Vi vil den næste tid have fokus på digitale løsninger for håndværkere. Ikke den lange vej gennem foredrag om nødvendigheden, men “her er en demo – prøv den”.

   

  Vi starter med et besøg af MAGURU som er et CRM system, der binder alt kontakt og kommunikation sammen, mellem dig og dine kunder. Et system der får dine kunder til at huske dig.

  Systemet er ret smart og udviklet til brug i netop håndværksvirksomheder.

  Vi mødes og alle bedes have en bærbar PC med.

  Så får vi en demoadgang og bliver guidet igennem systemet ansigt til ansigt med en mus i hånden.

  Vi er overbevist om, at systemet er godt, ikke så dyrt og kan tilpasse netop din virksomhed.

  Vi er overbevist om, at demoen gør det nemmere at vurdere om systemet passer netop til din virksomhed.

   

  Hvor:

  Hos VVS Firmaet BAD Experten A/S, Rønnevej 5, 4060 Kirke Såby

  Hvornår:

  Den 9. januar 2020 kl. 16.30

  Agenda:

  16.30                  Velkommen og kort introduktion til vores vært Jesper Sørensen.

  16.40                  Kort introduktion til Maguru og demo tid i plenum.

  18.25                  Tak til Maguru og kort evaluering.

  18.30                  Mad og snak hen over bordet, evt. snak om systemet.

  19 – 19.30          Tak for nu og på gensyn.

   

  Vi ses – Morten Larsen, tovholder for Håndværkergruppen i Lejre Erhvervsforum.

   Dit navn

   Dit firma

   Din e-mail

   Venligst udfyld separat deltagerformular pr. deltager

   VVS Firmaet BAD Experten

   Tryk for større billede

   Få youtuberens bedste fif …………..

   By | Ikke kategoriseret | No Comments

   Så er det NU – få youtuberens bedste fif til at brænde igennem på sociale medier

    

   Alle har en facebookprofil, og mange virksomheder bruger også sociale medier.

   Men sparker du røv?

   Sociale medier er en fantastisk kanal til markedsføring. Lige meget om du er håndværksmester eller IT-komet.

   Men synlighed kræver indhold, som bliver liked og delt.

   Marie Vagn-Hansen er selv influencer og hjælper hver dag alt fra tøjbrands til toyotaforhandlere med at komme ud på sociale medier med video, og det virker. På fire timer hjælper hun også dig til helt konkret at komme videre.

   Du får et indblik i, hvorvidt det er Facebook, Instagram, LinkedIn eller Youtube, du skal bruge din energi på. Og hvad de vigtigste ting er, der sikrer, at du kommer længere ud. Derudover får du arbejdet med en konkret idé til noget du kan gøre, og får videoværktøjerne serveret, så du kan eksekvere.

   VideoTour19 er din mulighed for at sparke røv på sociale medier.

   Det foregår mandag d. 18. november 2019 kl. 14 – 18 på Sonnerupgaard Gods.

    

   Program

   Kl. 14.00: Velkommen

   Kl. 14.15: Sådan sparker du røv på sociale medier

   Kl. 15.00: Facebook, Instagram, LinkedIn – hvor skal jeg være?

   Kl. 15.30: Pause

   Kl. 16.00: Sådan finder du på den gode ide!

   Kl. 16.30: Workshop: Sådan kommer du i gang med video

   Kl. 18.00: Netværk og tak for i dag

   Tilmeld dig på https://ehsj.dk/videotour19 senest d. 12. november og gerne før.

   Tryk for større billede

   Nytårskur og boglancering 2020

   By | Ikke kategoriseret | No Comments

   Lejre Erhvervsforum inviterer alle medlemmer til en festlig Nytårskur og boglancering 2020.

   Det hele foregår et magisk sted, hvor der laves gin og whisky.

   Vores lokale destilleri Vintre Møller skal vises frem. Kom og oplev stemningen en tidlig vintermorgen.

   Nytårskuren finder sted hos den kendte gin-fabrikant Henrik Hammer med firmaet Hammer & Son, som flyttede dele af sin produktion af gin og whisky fra England og Tyskland til Vintre Møller. Der er tale om et super bæredygtigt destilleri etableret ved en gammel vandmølle og et nyt tapperi.

   Adressen er: Vintre Møller 29, 4060 Kirke Såby.

   Tirsdag den 7. januar 2020 fra klokken 8 – 10. 

   Program

   08.00 Vi mødes hos Vintre Møller, hvor små morgen-lækkerie fra Lorentzen Event bliver serveret ved ankomst.

   Vi samles og formand for Lejre Erhvervsforum, Johan Scheel, ønsker velkommen og sammen skåler vi nytåret ind.

   NATURLIGVIS SKÅLER VI I EN CHAMPAGNE GIN – EN GIN FIZZ ROYAL

   08.35 Borgmester Carsten Rasmussen holder nytårstale.

   08.45 Godt nytår ved Lejre Erhvervsforums formand Johan Scheel, der også lancerer bogen Vores Erhvervsliv – Handl lokalt.

   Tid til spørgsmål og kommentarer

   09.10 Vi fejrer Lejre Kommunes Gazelle virksomheder anno 2019 ved sponsor statsaut. revisor Carsten Johnsen fra Beierholm.

   9.20 Konkurrencevinderen fra Nytårskuren 2019 findes og fejres.
   Du udfylder dine svar på udviklingen i vores kommune frem til næste nytårskur i 2021. Alle svarene lægges i en låst krukke og tages frem igen i forbindelse med Nytårskuren 2021.

   09.30 Lodtrækning blandt deltagerne af sponsorerede præmier *

   Nytårs netværk

   10.00 Tak for i dag ved Lejre Erhvervsforums næstformand Morten Larsen

   Klokken 10 er der mulighed for rundvisning på Vintre Møller ved Henrik Hammer.

   * Sponsorerede præmier
   Har du / din virksomhed mulighed for og lyst til at bidrage til festlighederne med en eller flere sponsorerede præmier, så er det blot at anføre dette under tilmeldingen og medtage præmierne til selve arrangementet.

   Din virksomhed vil blive nævnt i forbindelse med uddelingen af præmien.

   Til Nytårskuren inviterer foreningen uden beregning én deltager per medlemsvirksomhed. Ønsker I at deltage flere fra samme virksomhed er det bestemt muligt. Det koster 300 kr. eksklusiv moms.

   Øvrige virksomheder i Lejre kommune er meget velkomne til at deltage i Nytårskuren mod en deltagerbetaling på 300 kr. eksklusiv moms.

   Der er begrænsede pladser. Først til mølle princippet gælder.
   Tilmeld dig derfor allerede NU.
   Deadline for tilmelding er den 28. december 2019.

   LUKKET FOR TILMELDING, DER ER UDSOLGT. DU KAN KOMME PÅ VENTELISTE VED AT RINGE TIL DORTE PÅ 40 54 48 08.

    Dit navn

    Dit firma

    Din e-mail

    Medtager sponsor præmier

    Tryk for større billede

    Invitation til fælles møde mellem Lejre Erhvervsforum og Roskilde Business Netværk

    By | Ikke kategoriseret | No Comments

    Hej kære medlemmer i Lejre Erhvervsforum

    Hermed en invitation til fælles møde mellem Lejre Erhvervsforum og Roskilde Business Netværk.

    Det er altid givende at gæste hinandens erhvervsnetværk, og vi vil gerne invitere medlemmerne af Lejre Erhvervsforum til at besøge os – Roskilde Business Netværk fredag 15. november til vores morgen møde kl. 7.45 – 9.45 hos Pibers Hus i Roskilde Bypark.

    Vi er pt 20 medlemmer i vores netværk og er typisk ejerledede virksomheder med en eller ganske få ansatte. Fokus i vores netværk er primært på, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at udvikle og vækste vores virksomheder, man kan populært sige, at vi forsøger at agere som hinandens sparringspartnere. Vi lægger mindre vægt på, at lave gensidigt salg for hinanden, men vi tror på, at ved at have et godt gensidigt kendskab, kan vi med større overbevisning også anbefale hinanden i vores eget netværk.

    Vi vil foreslå, at vi mødes over denne fælles dagsorden:

    • Overordnet præsentation af de to netværk, formål og arbejde
    • Individuel virksomhedspræsentation – 1 minut.
    • “Steed-meeting” – vi skal ud på gulvet og afklare 2 og 2, hvad vi kan bruge hinanden til, inden klokken ringer.
    • Siden sidst og søgninger
    • Eventuelt

    Tilmelding skal ske via vores hjemmeside https://business-net.dk/kontakt/

    Husk navneskilt, visitkort og eventuelt andet præsentationsmateriale

    Venlig hilsen

    Karin Sloth

    Gunsølillevej 52 B

    4000 Roskilde

    +45 3022 7761

    karin@snoremark.dk

     

    Invitation til konference: Andelsbevægelsen 2.0 – en nøgle til fremtidens landdistriktsudvikling? 

    By | Ikke kategoriseret | No Comments

    Du inviteres hermed til national konference om Andelsbevægelsen 2.0 – en nøgle til fremtidens landdistriktsudvikling.

    Der er spændende debat og indlæg fra hele landet.

    På konferencen kan du bl.a. møde Pelle Dragsted (Enhedslisten), Magnus Skovrind Pedersen fra Tænketanken Demokratisk Erhverv og en lang række af iværksættere der skaber bæredygtig vækst med afsæt i fællesskabet.

    Der er tilmelding efter først til mølle-princippen, og der er kun 130 pladser.

    Invitation til konference Andelsbevægelsen 2.0

    Tryk for større billede

    Julekomsammen med middag i det julepyntede Brandsprøjtehus hos Ryegaard og Trudsholm Godser den 28. november 2019

    By | Ikke kategoriseret | No Comments

    UDSOLGT

    Lejre Erhvervsforum inviterer til “Julekomsammen”. Et netværksarrangement helt uden dagsorden.

    Vi skal tale sammen, skabe relationer og ønske hinanden god jul.

    Det er derfor med stor fornøjelse, at Lejre Erhvervsforum inviterer medlemmer med én ledsager/gæst til JuleNetværk på Ryegaard og Trudsholm Godser i det festligt pyntede Brandsprøjtehus på Munkholmvej.

    Det foregår torsdag den 28. november 2019

    Fra klokken 17 – 20

    Ryegaard og Trudsholm Godser i Brandsprøjtehuset, Munkholmvej 377, 4060 Kirke Såby.

    Program

    17.00 Ankomst og uformelt netværk med varm gløgg.

    Der bliver anledning til, at du kan præsentere dig selv og din virksomhed.

    18.00 Hyggeligt juletraktement.

    Vi trækker lod om julegaver.

    20.00 TAK for i dag til de sidste 🙂

    Arrangementet er gratis for medlemmer, hver med en ledsager/gæst. Tilmelding kan foretages nedenfor.  DER ER UDSOLGT, BEKLAGER.

    EVT. TILMELDINGER NEDENFOR KOMMER PÅ EN VENTELISTE OG BLIVER KONTAKTET SÅFREMT DER KOMMER AFBUD FRA TILMELDTE DELTAGERE.

     Dit navn

     Dit firma

     Din e-mail

     Venligst udfyld separat deltagerformular pr. deltager

     Tryk for større billede

     Præmier til lodtrækning og sponsorgaver i goodiebags til 320 lokale beslutningstagere

     By | Ikke kategoriseret | No Comments

     Lejre Kommunes Erhvervskonference den 22. oktober er udsolgt!

     Hurra hvor er det glædeligt og flot!

     320 lokale beslutningstagere

     Det betyder, at der den 22. oktober fra klokken 16 – 21 på Ledreborg Slot er samlet 320 mennekser til en fælles sag om erhvervsudvikling i Lejre Kommune. Deltagerne er primært lokale virksomhedsledere, politikere og embedsmænd.

     Mulighed for at bidrage med præmier og sponsorgaver

     Lejre Erhvervsforums medlemmer kan, i følge aftale med Lejre Kommune, byde ind med egnsspecifikke præmier og sponsorgaver i form af produkter, services og oplevelser. Sponsorgaverne samles i en goodiebag, som alle deltagere modtager, når de forlader Erhvervskonferencen. Præmierne fordeles på lodder, som vinderne får med sig hjem samme dag.

     Finder du denne anledning til at gøre opmærksom på et eller flere af dine produkter, services eller oplevelser interessant, så vil Lejre Erhvervsforum og Lejre Kommune sørge for at pakke alle goodiebags og medtage dem til udlevering i forbindelse med Erhvervskonferencen.

     Sammen sætter vi fokus på at handle lokalt både som virksomhed og borger.

     Brochuremateriale, foldere osv. er ikke aktuel indhold til goodiebags eller som præmie.

     Det skal være en konkret vare / et produkt, et gavekort eller en billet til en oplevelse. Evt. med dit visitkort.

     Du kan vælge at levere lige præcis det antal sponsorgaver og præmier, som måtte passe dig. Indholdet i de 320 goodiebags vil variere og afhænge af de sponsorgaver, som vi modtager. Vi pakker dem så retfærdigt som muligt!

     Er du interesseret i synligheden overfor beslutningstagerne?

     Giv mig et praj, såfremt du ønsker at synliggøre din virksomhed i form af sponsorgaver og/eller præmier i forbindelse med Erhvervskonferencen. Bare skriv dit navn og firmanavn, samt ca. antal sponsorgaver og/eller præmier til denne mailadresse info@lejreerhvervsforum.dk, så har vi mulighed for at danne os et overblik, TAK.

     Det praktiske

     Dine sponsorgaver og/eller præmier skal afleveres senest den 1. oktober 2019 på denne adresse:

     Lejre Kommunes Rådhus i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre.

     Kasserne bedes mærket:

     “Sponsorgaver til goodiebags” og/eller “Præmier til lodtrækning ifm Erhvervskonferencen”

     Sponsorgaverne og/eller præmierne kan afleveres i tidsrummet mellem klokken 09 og 13 på alle hverdage frem til den 1. oktober 2019. Derefter pakkes alle goodiebags og antal lodder udarbejdes i forhold til antal præmier.

     Sprøgsmål

     Har du spørgsmål og eller kommentarer, så tag endelig kontakt til Dorte Kiilerich i Lejre Erhvervsforums sekretariat på mobil 40 54 48 08 eller e-mail: info@lejreerhvervsforum.dk

     På forhånd mange tak.

     Lejre Erhvervsforum

     Tryk for større billede

     Deltag i Digital Ledelseskultur – et tilbud for håndværksvirksomheder i Lejre Kommune / Opstart den 7. oktober 2019

     By | Ikke kategoriseret | No Comments

     Kom på forkant med den digitale udvikling – og træf gode beslutninger for din forretning og for bundlinjen.

     Lejre Erhvervsforum og Lejre Kommune inviterer hermed alle kommunens håndværksvirksomheder til at deltage i udviklingsforløbet ”Digital Ledelseskultur”. Som deltager i programmet får virksomhederne hjælp til at udvikle og understøtte deres forretning med digitale midler.

     Forløbets faglige indhold er blevet udviklet i tæt samarbejde mellem Morten Larsen fra Lejre Erhvervsforum (og Åvang ApS), Nynne Friis fra Lejre Erhverv og Projektet Digital Ledelseskultur.

     Om forløbet:

     Programmet, som varer ca. 6 måneder, varierer mellem konkrete workshops og netværksmøder. Her får du ekspertoplæg om emner, som er særligt relevante ift. digitalisering i håndværksbranchen, og du får også lejlighed til at afprøve konkrete programmer/apps.
     Sideløbende giver en ekstern konsulent dig 1:1 sparring på din forretning og på de tiltag, som du har fokus på – eller vil få – i løbet af forløbet. Din personlige konsulent sikrer fokus, struktur, kontinuitet og fremdrift – gennem hele forløbet.

     Hvorfor vi anbefaler dig at deltage:

     Du får en analyse af, hvor din virksomhed står i forhold til digitalisering
     På 1:1 sparring med din individuelle konsulent får du hjælp til at arbejde målrettet med den digitale omstilling
     Du arbejder med at udvikle din forretning – og finder tid til det i en travl hverdag
     Du tilbydes konkret at afprøve nogle af de digitale løsninger i markedet
     Du får viden og nye kompetencer – på workshops og til netværksarrangementer
     Sammen med konsulenten laver du en målrettet handlingsplan, så virksomheden bringes godt og sikkert videre.

     Praktiske detaljer:

     Hvad koster det?
     Hele forløbet koster kun 6000,- eks. moms pr. virksomhed – resten er fondet via EU-puljen. Prisen inkluderer jeres deltagelse i workshops og netværksmøder, digitaliseringsrapport, samt 1:1 sparring. Desuden lettere forplejning til workshops, adgang til et online univers med relevante videoer og materiale, samt undervisningsmateriale.

     Hvor, hvornår og hvem?

     Fælles workshops afholdes i Lejre, mens 1:1 sparring foregår ude hos jer.
     Det er muligt at have mellem 2-5 deltagere fra virksomheden i enten hele – eller i udvalgte dele af – forløbet.
     Se forløbsoversigt i nedenstående fil.

     Forløb_Lejre_håndværkere Digital Ledelseskultur

      

     Tilmelding hos Brian Viuf Christensen

     Send en mail på bvc@rhs.dk med dine kontaktoplysninger, virksomhedens navn og CVR.nr. Og har du spørgsmål, så ring endelig på 8852 3317.

     Mere information:

     Læs her en lille case fra en håndværksvirksomhed, som er med på et aktuelt forløb, som kører i Roskilde: https://digitalledelseskultur.dk/wp-content/uploads/2019/08/Karl-E.pdf

     Tryk for større billede