Borgermøde om kernevelfærden

Den 11. oktober 2017 inviterer Kommunalbestyrelsen og Kernevelfærdsudvalget alle interesserede til borgermøde om Lejre Kommunes kerneopgaver.

Kom, og hør om planerne for det videre arbejde med at forbedre kernevelfærden, og vær med til at påvirke prioriteringerne.

Hvordan får vi skabt mest mulig værdi, når vi for eksempel taler om en værdig og god ældrepleje? Hvordan kan vi med erhvervsudvikling sikre arbejdspladser og liv? Hvad er forudsætningerne for at det lykkes med de ressourcer, vi har til rådighed som kommune og som lokalsamfund?

Det er helt afgørende, at vi finder løsningerne sammen! I løbet af foråret 2017 har Kernevelfærdsudvalget i Lejre Kommune afholdt 3 store camps, hvor borgere, erhvervsliv, politikere og ansatte i den kommunale organisation har debatteret, hvad hjørnestenene i den kommunale velfærd er.

Nu har Kommunalbestyrelsen vedtaget fem kerneopgaver for Lejre Kommune. Dem kan du læse mere om processen og kerneopgaverne på www.lejre.dk/kerneopgaver.

Nu skal kerneopgaverne omsættes til praksis. I den daglige opgaveløsning i Lejre Kommune og på tværs af alle fagområder – fra børn og unge, til ældre, på skoler, i institutioner, i arbejdet med vores natur, vores infrastruktur og veje, vores erhvervsudvikling, osv.

Borgermødet finder sted d. 11. oktober kl. 17-20 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, 4070 Kr. Hyllinge.

På mødet vil medlemmer af Kommunalbestyrelsen og Kernevelfærdsudvalget fortælle hvad der er sket siden sommerens camps, og lægge op til en debat om de politiske prioriteringer og udvalgte forbedringsforslag inden for hver af kerneopgaverne.

Frist for tilmelding til borgermødet er d. 4 oktober.
Tilmeld dig på lejre.dk/kerneopgaver

I forbindelse med din tilmelding skal du skrive hvilke to kerneopgaver, du helst vil beskæftige dig med på mødet.

Vil du vide mere?
lejre.dk/kerneopgaver kan du læse mere om, hvad formålet er med de respektive kerneopgaver. Her kan du også finde alt det materiale, som blev brugt og skabt i forbindelse med de respektive camps. Det er dette materiale, som er lagt til grund for det videre arbejde.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til udviklingskonsulent Helena P. N. Jørgensen på hpnj@lejre.dk.

Tryk for større billede