Bogen: Vores Erhvervsliv – handl lokalt

For Lejre Erhvervsforums medlemmer i 2020 er præsentation og synlighed i bogen en del af medlemsskabet og dermed GRATIS.

Se udkast til bogen i en digital udgave:

https://viewer.ipaper.io/antistandard/vores-erhvervsliv/#/

Se udkast til bogen som en pdf-fil:

Vores erhvervsliv_udkast

Bogens målgrupper:

A) Det lokale erhvervsliv og erhvervslivets medarbejdere, samarbejdspartnere og netværk.
B) Det lokale erhvervslivs professionelle kunder fra nær og fjern.
C) Potentielle virksomheder, der ønsker at drive virksomhed i og omkring Lejre Kommunes geografi.
D) Nyetablerede virksomheder i og omkring Lejre Kommunes geografi
– velkommen til ”Vores Erhvervsliv – handel lokalt”
E) Iværksættere i Lejre Kommunes i og omkring geografi.
F) Borgere der kan inspireres til at handle lokalt.
G) Besøgende ude fra der kan inspireres til at handle lokalt, mens de er på egnen.

Bogens formål:

A) At øge og styrke ”Vores Erhvervslivs” attraktionskraft ved at skabe mere synlighed, skabe en let tilgængelig og personlig kommunikation og inviterer til at handle lokalt.
B) At øge og styrke samarbejdet og forretningsudviklingen mellem erhvervslivet i Lejre Kommune og blandt Lejre Erhvervsforums medlemmer.
C) At gøre erhvervslivet og Lejre Erhvervsforums medlemmer klar over fordelene ved at drive virksomhed i Lejre Kommune.
D) At øge erhvervslivets og Lejre Erhvervsforums medlemmers synlighed overfor hinanden, potentielle kunder hvad enten det er professionelle business kunder eller lokale borgere, der er private kunder.
E) At differentiere Lejre området fra Roskilde og Holbæk som erhvervsområder.
F) At bakke op om Lejre Kommunes kernefortælling om Vores Sted set med erhvervslivets briller.
– ”Der findes et sted, hvor vi trives som virksomheder og mennesker. Der driver jeg min virksomhed!”

G) At anvende tekster og billeder fra Vores Sted bogen – for at sikre genkendelse og styrket lokal stolthed.
H) Kontinuerligt sikre Lejre Erhvervsforums medlemmer nye netværks-, aktivitets- og forretningspartnere.
I) At tilbyde såvel erhvervslivet som borgere et branche- og geografisk inddelt overblik over de virksomheder i Lejre Kommune, som er mest optaget af det lokale kundegrundlag og koblingen til den lokale identitet.

Bogens inddelinger / kategorier:

”Vores Erhvervsliv – handel lokalt” indeholder et lille portræt af hver enkelt virksomhed og personerne bag samt relevante kontaktoplysninger.

Den udgives også i en digital udgave kaldet IPaper.
Bogen vil fremstår som en lille bog, man har lyst til at bladre i og læse de små historier om de mange lokale virksomheder.

Virksomhedsportrætterne inddeles i branche kategorier, som bliver præsenteret med en side hver. Disse kategorier fastlægges løbende i tæt samarbejde med erhvervslivet selv. Nedenfor fremgår de kategorier, som vi har fået tilkendegivelser på.

1) Fødevarer & drikkevarer
2) Kunst
3) Butikker
4) Spisesteder
5) Overnatning
6) Oplevelser
7) Håndværkere
Bil, bolig, have, beklædning og meget mere
8) Sundhed & velvære
9) Landbrug
10) Rådgivere & liberale erhverv
11) Industrierhverv

Bogens overordnede indhold:

A) For- og bagside
B) Kort med angivelse af de respektive virksomheder med nummer og farvekategori jævnfør kategori inddelingen. Som i dummy.
C) Indholdsfortegnelse
D) Præsentation af ca. 225 virksomheder, der har et lokalt fokus.
E) Oplysninger fra Lejre Kommune – en erhvervsvenlig kommune. Fakta og kontaktoplysninger samt fremhævelse af Lejres erhvervsmæssige fordele.
F) Oplysninger fra Lejre Erhvervsforum.
G) Oversigt over alle virksomhederne i alfabetisk orden med sidehenvisning.

Bogens proces:

Udvikling af indholdet igangsættes efter sommerferien 2019.
– alle virksomheder i Lejre Erhvervsforum bliver kontaktet for at levere tekstmæssigt indhold og fotos til bogen. Dette er uden beregning,
– øvrig interesserede virksomheder i Lejre Kommune kan købe sig til en tilsvarende præsentation i bogen ved at blive medlem i Lejre Erhvervsforum,
– alt tekstmæssig indhold (stil og tone) samt fotos håndteres af en journalist,
– der vil være en grafiker, som har står for den endelige kvalitetssikring af layout.

Nytårskuren 2020
Distribution af bogen sker med en offentlig lancering i forbindelse med Nytårskuren 2020.

Januar 2020
Distributionen sker i samarbejde med:
– de virksomheder, som er præsenteret i bogen. Distribution i deres virksomheder til deres kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere,
– Lejre Erhvervsforum til arrangementer, netværksmøder samt personligt af bestyrelsen og sekretariatet ved erhvervsfremmende anledninger,
– Lejre Kommune som en del af velkomstpakken, til arrangementer, i forbindelse med erhvervsmæssige møder og aktiviteter.
– på offentlige steder så som biblioteker og stationer

Spørgsmål til bogen:

Spørgsmål til Vores Erhvervsliv – handl lokalt bogen kan rettes til sekretariatet ved Dorte Kiilerich på mobil 4054 48 08 eller e-mail info@lejreerhvervsforum.dk

Tryk for større billede

Tryk for større billede

Tryk for større billede

Tryk for større billede