All Posts By

Dorte Kiilerich

Lejres virksomheder skaber mere værdi

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Private virksomheder i Lejre Kommune skaber 34 procent mere værdi, end de gjorde i 2010.

Det viser en rapport, som konsulenthuset Iris Group står bag.
Rapporten definerer værdiskabelse som ”forskellen i værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser, som den producerer.”

På landsplan er virksomhedernes værdiskabelse øget 10 procent, så Lejre Kommune skiller sig markant ud på dette felt.

En af forklaringerne på den øgede værdiskabelse er, at Lejre Kommune har fået flere industri-arbejdspladser i årtiets løb. Typisk er værdiskabelsen højere i industrien end i f.eks. servicefagene.
Faktisk voksede beskæftigelsen i Lejre Kommunes industrivirksomheder med 27 procent i årene 2010 – 2017, mens den samlede private beskæftigelse kun blev øget med fem procent i samme periode.

”Rapporten er interessant, fordi den understreger, at Lejre ikke kun er en bopælskommune. Det er også en kommune med stadig flere arbejdspladser, og med virksomheder, der skaber stadig større værdi”, siger Grethe Saabye, formand for Udvalget for Erhverv & Turisme i Lejre Kommune.

Og det er ikke kun Danmark, der nyder godt af Lejres vækst. En stigende del af produktionen i Lejre Kommune går til eksport: Værdien af den samlede eksport i Lejre Kommune er steget med 28,2 procent i perioden 2010-16. I hele region Sjælland voksede eksportværdien i samme periode kun med 23 procent.

Iværksættere med livskraft
En anden del af rapporten handler om iværksættere, og her udmærker Lejre Kommune sig ved en ret høj ”overlevelsesrate” – dvs. antallet af virksomheder, som klarer sig gennem de første tre år.

60 procent af de virksomheder, der blev etableret i 2013, var stadig aktive tre år senere. På landsplan er det tal omkring 55 procent, og lidt lavere i region Sjælland.

Hele rapporten – og rapporter fra andre kommuner i regionen – kan læses på irisgroup.dk/vaekst-og-vaekstvilkaar/

Tryk for større billede

Fyraftensmøde: Kun for medlemmer af Håndværkergruppen

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Kære medlem af håndværkergruppen

Lejre Kommune er i færd med at systematisere og effektivisere vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme.

Derfor inviterer Lejre Kommune interessenter og samarbejdspartnere inden for særligt byggebranchen til et fyraftensmøde.

Denne invitation er til medlemmerne i Lejre Erhvervsforums Håndværkergruppe:

Torsdag d. 11. april kl. 17.30-20.30 på Restaurant Fasaneriet, Skottehusvej 12, 4320 Lejre.

Læs mere om program og tilmelding i nedenstående invitation.

Invitation – fyraftensmøde om effektivt indkøb af bygningsvedligehold

Direkte tilmelding hos cath@lejre.dk

Med venlig hilsen
Nynne Friis, erhvervschef i Lejre Kommune

Tag med på studietur til DTU Link: Lån en ingeniør

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Lejre Kommune og Lejre Erhvervsforum inviterer i fællesskab nysgerrige lokale virksomheder på en gratis, spændende og anderledes studietur til DTU Link på Risø Campus, som giver direkte adgang til værdifuld viden.

 

Det er onsdag d. 3. april kl. 14.30-17.30, at du skal sætte kryds i kalenderen.

 

”På DTU vil virksomhederne møde ingeniører med en bred række af kompetencer, som virksomhederne kan trække på. Faktisk tilbyder DTU, at man som lille eller mellemstor virksomhed kan få op til 300 gratis ingeniørtimer til løsning af tekniske udfordringer i virksomheden”, fortæller forretningsudvikler Thomas Hørdam.

Det skal være nemt og udbytterigt at deltage – derfor kører vi i bus til DTU Link, med afgang fra Rådhuset i Allerselv kl. 14.30.

Vi er tilbage på rådhuset tre timer senere, kl. 17.30.

Se invitationen her: Invitation DTU Link Lejre

Tryk for større billede

Erhvervsservice med udgangspunkt i virksomhedernes behov

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Kære erhvervsdrivende i Lejre Kommune

Vores Sted er også Virksomhedernes Sted.

Derfor er vi meget taknemmelige for de input, som flere end 240 lokale virksomheder gav i forbindelse med vores online undersøgelse i slutningen af 2018.

Disse input har, sammen med den løbende dialog vi politisk og administrativt har med jer, dannet grundlag for de anbefalinger, vi bygger vores erhvervsservice på fremadrettet:

1. Bedre information fra Lejre Kommune til erhvervslivet
2. Intensiveret kommunikation og samarbejde mellem erhvervsliv og kommune
3. God modtagelse af nye virksomheder
4. Virksomhederne oplever en professionel tværgående service fra kommunen
5. Lejre Kommune understøtter at virksomhedernes mødes (business-to-business)
6. Udvikling af kendskab til Erhvervshus Sjælland
7. Øget gennemsigtighed og synlighed i forbindelse med kommunens udbud og indkøb
8. Styrket samarbejde med virksomhederne om arbejdskraft og bosætning

Nu følger implementeringen af anbefalingerne, faktisk er den allerede i gang. I efterspurgte et øget fokus på netværk og ny viden – i de kommende to måneder afholder vi således, i samarbejde med bl.a. Lejre Erhvervsforum, Erhvervshus Sjælland og DTU Link, fire arrangementer med fokus på netværk, inspiration og konkrete værktøjer til udvikling af de deltagende virksomheder – og vi håber at se netop dig, til et af arrangementerne.

Som kommune har vi en vigtig rolle i at betjene de lokale virksomheder godt. I er pulsen, der skaber liv i alle vores små og større byer.

Derfor indeholder anbefalingerne også et fokus på til stadighed at forbedre og professionalisere den service, I får fra os. Administrationen er sat i gang med at udvikle en model for ”én indgang for virksomhederne” til Lejre Kommune.

I skal have svar på jeres henvendelser hurtigt og effektivt. Gennemsigtigheden og synligheden i forbindelse med kommunens indkøb og udbud skal øges.

I skal have maksimalt udbytte af det nye erhvervsfremmesystem og Erhvervshus Sjælland. En uddybning af anbefalingerne og de svar, eftersynet af erhvervsservicen gav, kan læses i denne pdf-fil: Eftersyn af Lejre Kommunes erhvervsservice

Med venlig hilsen
Grethe Saabye
Formand for Udvalget for Erhverv & Turisme

Faktaboks:
Kommende arrangementer
• Erhvervsmesse på Skoemagerkroen den 7. marts 2019
• Turistinspirationer mødes medio/ultimo marts
• Studietur til DTU Link den 3. april 2019
• OneDay – styrk dit salg den. 2. maj 2019

Tryk for større billede

Turistinspirationerne mødes i marts – skal du med?

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Visit Lejre har næste møde i netværket af lokale turistinspirationssteder i midten af marts (dato fastlægges snarest).

Netværket mødes for at sparre med hinanden og Visit Lejre om god service til gæsterne i kommunen.

Et turistinspirationssted er en lokal aktør, hvor såvel turister som lokale kan finde inspiration til at besøge flere af Lejres aktører og få flere gode oplevelser.

Hvis du har en virksomhed indenfor oplevelsesøkonomi og har lyst til at høre mere om turistinspirationsnetværket, er du velkommen til at kontakte Visit Lejre, Anne Lumholt på e-mail alum@lejre.dk, og høre mere om, hvordan din virksomhed kan blive turistinspiration.

Kriterier for et turistinspirationssted i Lejre Kommune:

Turistinspirationsstedet skal:

 1. Lade det tydeligt fremgå, at turisten kan modtage service- og informationsbetjening.

 2. Afsætte plads til informationsmateriale.

 3. Udpege minimum én medarbejder med ansvar for at sikre kvaliteten i gæsteservicen.

 4. Sikre at en eller flere medarbejdere uddannes til/oplæres i at levere gæsteservice af høj kvalitet.

Turistinspirationsstedet får:

 1. En (videre-)uddannelse i professionel service for turister.

 2. Udstillingsmateriale, foldere, stativ mv.

 3. Adgang til netværk med turistinformation og andre turistinspirationssteder.

 4. Øget synlighed på visitlejre.dk.

Placering af et turistinspirationssted prioriteres ud fra, at det skal:

 1. Være en lokal aktør.

 2. Være åbent for offentlig adgang.

 3. Være et sted, hvor der kommer mange mennesker dagligt – inkl. turister.

 4. Være placeret relevant geografisk – såvel i forhold til øvrige turistinspirationssteder og i forhold til steder af interesse for turister.

 5. Være (fysisk) tilgængeligt for flest mulige mennesker – inkl. mennesker med fx gangbesvær ol.

 6. Være et sted, hvor turisten kan finde oplysninger om seværdigheder og aktiviteter i kommunen.

 7. Være et sted, hvor lokale aktører har mulighed for at blive synliggjort.

Tryk for større billede

Det nye turistmagasin – også til fastboende

By | Ikke kategoriseret | No Comments

2019-udgaven af Visit Lejre-magasinet udkommer i disse dage, og det henvender sig både til gæster udefra og til borgere i kommunen.

En nordmand, der hver dag vandrer 1-2 timer i Bidstrup-skovene. En tilflytter fra Nørrebro, som har fundet lykken på landet. Cykelruter i smukke landskaber og varierende sværhedsgrader. Det er bare lidt af det nye indhold i magasinet Visit Lejre.

Magasinet er netop blevet trykt, og det ligger nu klar til gratis afhentning på kommunens rådhuse og biblioteker. Desuden bliver det sendt til en lang række turistkontorer landet over.

Grethe Saabye er formand for Lejre Kommunes udvalg for erhverv og turisme, og hun håber, at mange vil få glæde af publikationen:

”Det er blevet et magasin, som viser, hvor meget nyt der sker i Lejre Kommune i disse år. Nationalparken og naturen fylder meget. Det samme gør vores historiske landskaber og attraktioner.

Samtidig er der fokus på kulturen og alle de nye madtilbud, og også her går udviklingen jo virkelig stærkt.

Så jeg håber, at magasinet vil blive læst både af turister udefra og af alle de mange, som bor i kommunen eller måske overvejer at flytte hertil”, siger Grethe Saabye.

Magasinet har fire hovedafsnit: Om historien, naturen, maden og kulturen.

Som noget nyt har redaktionen valgt at tale med nogle af hverdagens eksperter: Mennesker, som bor i Lejre Kommune og aktivt bruger naturen, kulturen og alt det andet, som området byder på.

”2019 bliver også året, hvor byggeriet af den store kongehal bliver færdigt i Sagnlandet Lejre. Den bliver 60 meter lang og 12 meter bred, og den vil give et godt indtryk, hvad nordisk arkitektur og håndværk kunne frembringe i vikingetiden. Jeg er sikker på, at kongehallen bliver et vigtigt ikon og vartegn, som vil trække endnu flere gæster hertil, også fra udlandet”, tilføjer Grethe Saabye

Og magasinet har da også internationale ambitioner. Derfor er alle tekster på både dansk og engelsk.

Årets Visit-Lejre-magasin er på 52 sider. Det rummer et kort over kommunen med stier, cykelruter og udflugtsmål. Og der er en kalender med nogle af årets vigtigste begivenheder – fra køernes forårsfest til årets julearrangementer.

En elektronisk version findes på www.visitlejre.dk

Tryk for større billede

Indkaldelse til generalforsamling i Lejre Erhvervsforum torsdag den 21. marts 2019

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Generalforsamling i Lejre Erhvervsforum

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lejre Erhvervsforum.

Information om generalforsamlingen:

Dato: Torsdag den 21. marts 2017

Tidspunkt: Fra klokken 17 – ca. 18.30

Sted: Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, 4070 Kirke Hyllinge

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.

2. Beretning ved formanden til godkendelse.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Her finder du et link til den reviderede Årsrapport for 2018.

2018 Årsrapport Lejre Erhvervsforum

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Fremlæggelse af arbejdsplaner og budget for det kommende års arbejde.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse jvf. paragraf 4.

Valgbare bestyrelsesmedlemmer i 2019 er:

Næstformand Morten Åvang Larsen som stiller op til genvalg.

Nancy Aaen og g Kim Lærkesen også valgbare men ønsker ikke genvalg.

Kasserer Kristian Emborg, som blev valgt for et år i 2018, ønsker genvalg for to år i 2019.

8. Valg af 2 suppleanter.

Asger Freltoft Knudsen og Frank Heide blev valgt som suppleanter for et år i 2018.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Revisor er Carsten Johnsen fra revisionsfirmaet Beierholm og revisorsuppleant er Hanne Clemmensen Knörr blev valgt for et år i 2018.

10. Eventuelt.

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne skal være formand Johan Scheel johan.scheel@ryegaard.dk skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Eventuelt indkomne forslag fra medlemmerne til vedtagelse på generalforsamlingen bliver bekendtgjort senest 3 dage før per mail til medlemmerne.

Invitation til klokken ca. 18.30:

Efter generalforsamlingen inviteres medlemmer af Lejre Erhvervsforum med ledsager til at spise middag sammen.

Middagen, som Karleby Forsamlingshus skønne køkken står for, består af:

Helstegt kalvetykstegfilet med ovenstegte små kartofler med bagte cherry tomater og rucolasalat, hertil 3 slags af forårets grøntsager og kørvelsky.

Hertil serveres drikkevarer i form af husets rødvin, øl, sodavand eller vand.

Tilmelding til middagen skal ske senest den 18. marts her på siden, se nedenfor. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig til middagen. Beklager.

Vel mødt

Lejre Erhvervsforums bestyrelse

Tryk for større billede

Brug et relativt nemt værktøj til at forstå andre mennesker

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Nyt og spændende møde i Håndværkergruppen den 5. marts 2019

Undrer du dig ind i mellem over, hvorfor dine ansatte, kunder og måske endda samlever gør som de gør…

Lær at forstå hvorfor

Uden at det er helt så enkelt, så vil Dorthe Søgaard EVOCON introducere dig til DISC værktøjet.

DISC er et effektivt værktøj til at analysere den type menneske, du står overfor. Du lærer at forstå deres reaktionsmønstre og til tider forudse/imødese f.eks. ansattes reaktioner ved enkle men også komplicerede opgaver.

Når du oplever en kunde ringer og er helt op i det røde felt, kan du hurtigt finde ud af kundens reaktionsmønster og tale med kunden i en god og konstruktiv tone for at nå frem til en løsning.

Du får her et næsten 2.5 times oplæg til modellen/værktøjet.

Vi vil på mødet også fremlægge og tilbyde et forløb, hvor du kan få det helt ind under neglene. Forløbet vil være egenbetaling.

Før arrangementet må du meget gerne tænke over en situation med en kunde, ansat eller anden person, hvor du oplever, at du står tilbage og har en oplevelse af, at ”håret er blæst tilbage” og tænker, hvad skete der lige der.

Du får mulighed for at lave meget enkle opgaver, der viser hvordan DISC kan hjælpe. Dorthe guider os igennem og du kan evt. lave opgaverne med din kollega, hvis I er flere afsted.

Bemærk mødet varer 1 time mere end normalt. Vores normale 1,5 time er for lidt i forhold til at arbejde med DISC delen.

Agenda:

Vi mødes kl. 16.30 Hos Osted slagteren i selskabslokalerne, Fugletoften 12 4320 Lejre

Kl. 16.40 Dorthe Søgaard guider og fører os sikkert ind i DISC.

Kl. 19.00 Tak til Dorthe

Kl. 19.00 Fælles spisning af slagterens gode mad, røverhistorier og mulighed for refleksion.

Evt. tilmelding til forløbet kan ske direkte og umiddelbart til Dorthe Søgaard.

Vel mødt

Venlig hilsen

Morten Larsen

Tovholder for Håndværkergruppen

Dit navn

Dit firma

Din e-mail

Venligst udfyld separat deltagerformular pr. deltager

Tryk for større billede

Hils på Erhvervshus Sjælland til erhvervsmessen

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Med den nye lov om erhvervsfremme, som trådte i kraft ved årsskiftet, blev Væksthus Sjælland til Erhvervshus Sjælland.

 

Det betyder, at alle virksomheder med behov for specialiseret erhvervsservice nu kan benytte erhvervshusets ydelser. Derfor har vi inviteret to af Erhvervshusets dygtige medarbejdere til at deltage på erhvervsmessen.

Du får lejlighed til at hilse på:

 

1) Thomas Koed – Vækstkonsulent hos Erhvervshus Sjælland

Thomas er oprindeligt bankuddannet, men har siden suppleret med en bachelor i Business Administration, Management and Operations og en master i Human Resources Management and Services fra CBS. Thomas har gennem 14 år skabt resultater i underholdnings/gaming-industrien i FMCG-branchen.

 

Thomas har omfattende erfaring med:
Salg
Marketing (Events, Trade Marketing, Customer Service og PR)
Brand- og produktstrategi
Research & Development (R&D)
Forretnings- og organisations udvikling
Ledelse

Alle virksomheder har brug for en velkomponeret salgs- og markedsføringsindsats, orden i budgetterne og en sund og værdiskabende ledelseskultur. Med vækstkonsulent Thomas Koed som sparringspartner bliver konsensus udfordret til fordel for udvikling.

 

2) Carsten Leth Hansen – Forretningsudvikler hos Erhvervshus Sjælland

Med titler som Iværksætter, Landechef, Salg- og Marketingchef og 12 år som Management Konsulent i et større dansk konsulenthus, har Carsten en solid erfaring og forudsætning for at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at opnå vækst.

 

Carstens kompetencer omfatter blandt andet:
Salgsudvikling
Performance Management
Designe og udvikle forretningsmodeller
Effektiviseringsprocesser
Strategiprocesser
Ledelsesudvikling

Carsten har en tro på at forudsætningen for at opnå succes er at have en klar ambition for sin virksomhed. Dernæst udarbejde en masterplan, der indeholder de væsentligste indsatser, der holder fokus på målet. Sidst men vigtigst er at have motivationen til at få eksekveret.

 

Her kan du læse programmet for Erhvervsmessen og tilmelde dig

Tryk for større billede

Vi – Lejre Kommune – glæder os til at møde jer til erhvervsmessen

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Når erhvervsmessen den 7. marts 2019 løber af staben står en række medarbejdere fra Lejre Kommune klar til at møde og tale med virksomhederne – og det glæder vi os til.

 

Du kan blandt andet møde:

 

– Visit Fjordlandet og Visit Lejre, og høre mere om aktuelle indsatser, markedsføring, presseture i 2019, turistinspirationsnetværket m.m.

– Erhvervschefen, og få en snak om hvad vi kan tilbyde i den lokale erhvervsservice, herunder 1:1 sparring, iværksætterkurser, hjælp til at identificere støtte- og tilskudsmuligheder, arrangementer i samarbejde med bl.a. Erhvervshus Sjælland og Lejre Erhvervsforum m.m.

– Bredbåndskoordinatoren, som står klar til at vejlede om mulighederne for bedre digitale forbindelser til din virksomhed og dens nærområde.

– Vores indkøbs- og udbudsansvarlige, og høre mere om hvordan du kan blive leverandør til kommunen, og hvilke aktuelle indkøb/udbud der er på tegnebrættet.

– Jobcenterets virksomhedskonsulenter, som kan hjælpe dig med rekruttering og opkvalificering af medarbejdere,

 

Vores ambition er, at det skal være let at komme i kontakt med Lejre Kommune om lige netop det, som du og din virksomhed har behov for dialog om.

Vi ses til erhvervsmessen!

Her kan du læse programmet og tilmelde dig Erhvervsmessen

Tryk for større billede

Nytårshilsen fra udvalgsformand Grethe Saabye

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Kære virksomheder i Lejre Kommune

Jeg vil gerne, på vegne af Udvalget for Erhverv & Turisme, ønske jer alle et rigtig godt nytår – og samtidig sige jer tak for året, vi har lagt bag os.

Det er vigtigt, at vi kan føle os velkomne hos hinanden.

At I føler jer velkomne, vigtige og godt behandlet, når I henvender jer til os eller samarbejder med os i kommunen. Det har vi som udvalg i høj grad følt ved de fem ud af seks møder, vi siden april 2018 har afholdt ude i lokale virksomheder. Det har givet udvalget et mere direkte indblik i den enkelte virksomheds hverdag.

Det skal I have en varm tak for. Det giver os en større forståelse for jer som erhvervsdrivende, hvor vi ser, at I hver dag risikerer jer selv og giver jer fuldt og helt for jeres virksomhed. Det giver os som politikere en respekt og ydmyghed over for opgaven med at varetage jeres interesser og sikre jer gode, lokale vilkår. Og det giver os en chance for at tilpasse vores ydelser og organisation til jer og ikke omvendt.

Vi vil meget gerne fortsætte med at afholde vores møder ude hos jer – og de af jer, der har lyst til, at vi kommer, må meget gerne henvende jer til vores erhvervschef Nynne – så klarer hun planlægningen og det praktiske.

2018 har været et spændende år – også når det gælder den nationale erhvervspolitik.

Folketinget vedtog i december en ny lov om erhvervsfremme, og den er allerede trådt i kraft her ved årsskiftet. Den medfører ret mærkbare ændringer. Regionernes vækstråd er nedlagt, og regionerne må nu slet ikke beskæftige sig med erhvervspolitik.

Væksthusene er blevet til Erhvervshuse. De skal vejlede alle virksomheder, og altså ikke kun dem, der har ambitioner om at vokse. I vores region har erhvervshuset en ny fysisk placering i Sorø; med en filial i Vordingborg, hvor det tidligere Væksthus lå. Det er en placering, regeringen har besluttet.

Jeg vil klart anbefale jer at benytte de muligheder, der ligger der. Jeg ved, at Nynne er i tæt dialog med Erhvervshuset for at sikre, at I har nem og hurtig adgang til deres tilbud. Her, lokalt i Lejre Kommune, fortsætter vi naturligvis vores erhvervsservice – helt tæt på jer.

Vi vil fortsat tilbyde jer individuel sparring og vejledning. Vi vil hjælpe jer med at navigere i det kommunale system, finde erhvervslejemål og grunde, og finde kvalificeret arbejdskraft eller gode samarbejdspartnere. Kort sagt: Alt det, som vores erhvervsservice er sat i verden for.

For mange af jer var 2018 et år med vækst.

Jeg er imponeret over antallet af gazelle-virksomheder. Ved nytårskuren sidste år kunne vi fejre 7 gazeller. I år er tallet dobbelt så højt – nemlig 14 gazeller.

Til jer gazeller vil jeg gerne sige: Vi er stolte af jer.

I kendetegnes alle ved jeres dygtighed og høje ambitioner. I arbejder med sans for kvalitet og godt håndværk – og ikke mindst service i særklasse. I ved virkelig, hvad det betyder at være i øjenhøjde med kunderne. Tillykke med det! De mange nye gazeller er tegn på, at der er gang i hjulene.

Vi er inde i en højkonjunktur, og der er bud efter jer og jeres produkter. Det gør det endnu vigtigere, at vores erhvervsservice matcher jeres behov. Derfor har vi også i Lejre Kommune – og helt konkret Nynne gennemført et eftersyn af den service, vi tilbyder jer. Det handler jo ikke mindst om, at vi skal kende jeres ønsker og synspunkter, og jeg vil gerne her takke de mange af jer der brugte tiden på at besvare vores spørgeskema i efteråret. Resultaterne er nu klar, og dem vil vi inden længe drøfte i udvalget – og så se, hvad vi skal forbedre. Hvad skal vi fortsætte med, hvad skal vi styrke, og hvad skal vi måske gøre mindre af.

Det går, som sagt, rigtig godt for rigtig mange virksomheder i Lejre Kommune – og jeg ser mange muligheder og potentialer for fremtiden som erhvervsdrivende i Lejre Kommune.

Nationalpark Skjoldungernes Land er kommet godt fra start, og vil sammen med Sagnkongernes hal og det stigende gastronomiske niveau i kommunen tiltrække besøgende, som vil generere omsætning – både i turisterhvervet, men også hos håndværkeren, der renoverer kroen, grafikeren, der laver markedsføringsmaterialet, i gårdbutikken, på bryggeriet og hos supermarkedet.

Virksomheder, butikker og cafeer skaber ikke kun omsætning – de skaber også liv. Og det gælder alle jer virksomheder: I skaber liv i Lejre Kommune – både i de større byer og i vores mange små landsbyer. I er en uvurderlig del af hele kommunens hjerteslag. Så mange tak for det. Tak fordi vi får lov til at føle os velkomne hos jer! Og husk at sige til, hvis vi kan gøre endnu mere for jer.

Jeg ønsker jer alt det bedste for 2019 – rigtig godt nytår!

Med venlig hilsen
Grethe Saabye
Formand for Udvalget for Erhverv & Turisme

Tryk for større billede

Vil du øge din omsætning? Og er du klar til at arbejde seriøst og målrettet med dit salg?

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Så har vi kurset for dig!

I samarbejde med Erhvervshus Sjælland afholder Lejre Kommune et intensivt ONEDAY-kursus, hvor du bliver klogere på, hvordan du forbedrer din bundlinje via dit salg. Kurset afholdes d. 2. maj fra 9-16, og der er et begrænset antal pladser.

 

Det får du med hjem:
– En handlingsplan – der tager dig til det næste skridt
– Du løfter din virksomhed
– Du forstår forskellen på salg og markedsføring
– Du forbedrer din bundlinje

Under kurset kommer du både omkring valg af kunder, kerneprodukter og services, salgskanaler, valg af budskaber, prissætning og meget mere. Det hele bliver forklaret på en lettilgængelig og praktisk måde, og du vil undervejs få feedback på salg i din egen virksomhed. Kurset inkluderer et opfølgningsmøde fire uger efter kurset, hvor vi følger op på dit salg.

 

Forudsætninger
Kurset er for dig, som:
– vil arbejde seriøst på at øge din omsætning
– har lyst til at arbejde strategisk med salget i din virksomhed
– har lyst til at følge viden fra kurset op med handling i din virksomhed

 

Undervisere
På kurset underviser de to Erhvervshus-konsulenter Nils Hall Torgersen og Søren Mikkelsen, som har mange års erfaring i hjælpe virksomheder med deres salg og markedsføring.

09:00 Velkomst og intro
09:30 Kunder – hvilke overvejelse skal jeg gøre?
10:00 Salg og markedsføring
12:00 Frokost
12:45 Fortsat fra før frokost
13:30 Udvikling af 4 ugers TO-DO plan og 2 x ”Foretræde For Bestyrelsen”
15:00 Fælles præsentation og afslutning
(ca.) 16:00 Fastlæggelse af opfølgningsmøde ca. 6 uger efter + farvel

 

Tilmelding til erhvervschef Nynne Friis på nyfr@lejre.dk senest 23. april 2019.

Læs informationsmaterialet her: oneday_one-pager_lejre_maj_19

Der er et begrænset antal pladser på kurset – deltagelse er gratis (dog opkræves der no-show-fee på 500 kr., hvis tilmeldte udebliver).

Tryk for større billede

Styrk jeres virksomhed indefra ved at bruge jeres HR-ressourcer optimalt.

By | Ikke kategoriseret | No Comments

De fleste virksomhedsejere ved godt, at forebyggelse er mere optimalt end brandslukning, men de færreste har tid og overskud til det i en travl hverdag.

 

Vi vil kort give jer lidt redskaber til, hvordan I kan komme på forkant med ansættelseskontrakter, virksomhedens regler og retningslinjer, advarsler, og opsigelser samt ideer til, hvordan I kan tilpasse det jeres virksomhed og dens behov.

 

Hvad er dit output af dette korte morgenmøde?
• Du får et overblik over, om jeres ansættelseskontrakter lever op til lovens krav.
• Du får materiale, så du selv kan tjekke alle jeres kontrakter.
• Du får et nyt perspektiv på virksomhedens regler og retningslinjer.
• Du vil blive klædt på til at kunne håndtere medarbejdere, som ikke lever op til jeres forventninger med en mundtlig eller skriftlig juridisk korrekt advarsel.
• Du ved, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med opsigelse af en medarbejder.

 

Du kan læse om, hvad vi kan og hvem vi er her:

http://leeogruskov.dk/

Tid og sted:

Onsdag den 30. januar 2019 kl. 7.30-9.00 på Fasaneriet, Skottehusvej 12, 4320 Lejre. Der vil være morgenmad og kaffe/the.

Arrangementet er gratis for Lejre Erhvervsforums medlemmer. Ellers er deltagerprisen kr. 495,00 ekskl. moms, som opkræves ved tilmelding.

Tilmelding kan ske til Mette Ruskov på:

 mette@leeogruskov.dk senest torsdag den 24. januar 2019.

Tryk for større billede

Julehilsen til alle virksomheder i Lejre Kommune

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Kære virksomheder i Lejre Kommune

 

Her hvor 2018 går på hæld, vil jeg gerne benytte lejligheden til ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Jeg vil også takke jer for jeres varme modtagelse og den gode, konstruktive dialog, jeg har oplevet med jer, siden jeg tiltrådte som erhvervschef i Lejre Kommune for et halvt år siden.

 

I har i den grad bekræftet mit billede af virksomhederne i Lejre Kommune som driftige, passionerede og imødekommende. Med borgmester Carsten Rasmussen, udvalgsformand Grethe Saabye og Udvalget for Erhverv & Turisme, samt på egen hånd, har jeg haft fornøjelsen af at besøge og tale med en del af jer. Jeg ser frem til at møde endnu flere af jer i 2019, gerne på jeres hjemmebane ude i virksomhederne.

 

Som skrevet i nyhedsbrevet, udsendt mandag d. 17. december 2018, træder et nyt erhvervsfremmesystem i kraft med det forestående årsskifte. Med det nye system er kommunen fortsat den lokale indgang til erhvervsservicen. I er som altid meget velkomne til at kontakte mig om stort og småt, sparring og vejledning, hjælp til at navigere i den kommunale organisation, information om tilskuds- og støtteordninger med mere.

 

Jeg glæder mig til at se jer til Lejre Erhvervsforums nytårskur d. 9. januar 2019.

 

De bedste hilsener
Nynne Friis
Erhvervschef
Lejrevej 15, 4320 Lejre
Tlf.: 4033 7476
Mail: nyfr@lejre.dk

Tryk for større billede

Fire nye erhvervsgrunde til salg ved Gevninge

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Lejre Kommune har netop udbudt fire erhvervsgrunde ved Skullebjerg tæt på Gevninge. Forhåndsinteressen er stor.

 

Hver af de fire grunde er på mellem 5.000 og 6.000 kvadratmeter. Det er ikke tit, at nye grunde kommer til salg i Lejre Kommune, og borgmester Carsten Rasmussen melder om stor forhåndsinteresse.

 

”Jeg taler jævnligt med virksomheder, som ønsker sig nye arealer at bygge på i Lejre Kommune. Derfor er jeg glad for, at vi nu har muligheden for at sætte de fire grunde til salg. De ligger godt lige ved motorvejen, og jeg forudser, at der bliver rift om dem”, siger borgmesteren.

 

Udbudsmaterialet ligger på Lejre Kommunes hjemmeside. Her står, at mindsteprisen for grundene er 375 kr. pr. kvadratmeter. Det svarer til, at den mindste grund som minimum skal koste lige omkring to millioner kroner.
Udbuddet løber til den 24. januar kl. 12.

 

”I kommunalbestyrelsen har vi lagt vægt på en hurtig og effektiv proces. Når nu, der er virksomheder, der tripper efter at komme i gang, er det godt at kunne imødekomme dem forholdsvis hurtigt”, siger Carsten Rasmussen.

De fire grunde byggemodnes i løbet af foråret og forventes at være klar sidst på sommeren. Det tidlige udbud giver virksomheder mulighed for at forberede byggeriet, samtidig med at byggemodningen står på.

 

Flere arealer i Lejre Kommune er udlagt til erhverv. Men de er på private hænder, og borgmesteren håber, at der snart vil komme mere ledig erhvervsjord til salg.

 

Læs mere om udbuddet på www.lejre.dk/byggegrunde.

Tryk for større billede

Business Erhvervsmesse med aftaler på Skoemagerkroen den 7. marts 2019

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Lejre Erhvervsforum og Lejre Kommune afholder Erhvervsmessen sammen

Praktiske oplysninger:

Dato: Torsdag den 7. marts 2019
Sted: Skoemagerkroen, Landevejen 4, 4060 Kirke Såby
Tidspunkt: Fra klokken 15 – 20

Business Erhvervsmessen er baseret på aftaler og udstillernes inviterede gæster:
For at udstille gratis har hvert udstillende medlem PÅ FORHÅND TILMELDT mindst 2 forretningsgæster som messebesøgende.

Nedenstående brev kan du bruge, når du inviterer dine forretningsgæster. Det er et worddokukent, som du kan redigere i.

Personlig invitation til Business Erhvervsmessen den 7. marts 2019 på Skoemagerkroen

Erhvervsmessen gennemføres som en aftalebaseret messe, hvor såvel messeudstillerne selv som messegæsterne indtegner sig på messeudstillernes aftaleskemaer.

Det vil være muligt for messeudstillerne at skrive sig ind på de andre messeudstillers aftaleskema.

På forhånd modtager både udstillerene såvel som messegæsterne en oversigt over alle messeudstillerne. Med udgangspunkt i oversigten vælger de på dagen, hvem de ønsker aftaler med.

Forventet antal medlemmer der udstiller med en firma messestand:
Mellem 25 og 28 medlemmer.

Alle messeudstillerne har min. en sponsorgave med til aftenens sociale arrangement under buffeten.

Forventet antal gæster der deltager som messebesøgende:
Mellem 50 og 60 gæster. Hertil kommer messeudstillerne selv.

Hvordan kan jeg som medlem udstille gratis på Erhvervsmessen?
For at udstille gratis har du PÅ FORHÅND TILMELDT mindst 2 forretningsgæster som messebesøgende.

Navn og e-mailadresse på de to forretningsgæster skal oplyses til sekretariatet ved Dorte på info@lejre-erhvervsforum.dk senest den 15. februar 2019.

Messegæsterne deltager også uden beregning, men skal være erhvervsaktive voksne. Der er tale om en B:B messe.

Har en udstiller mindre end to messegæster tilmeldt Erhvervsmessen den 7. marts 2019 er messeprisen kr. 1200,- + moms per. stand.

Alle messeudstillere vil på forhånd modtage oversigten over alle messeudstillerne, så de kan forholde sig til, hvem de selv ønsker at besøge under messen.

Alle udstillere og gæster lægger deres visitkort i visitkortbowlen, som de sponsorerede præmier trækkes fra.

Program

Klokken 15.00

Klargøring og mingling blandt messeudstillerne
Alle udstillere får stillet et lille bord og to stole til rådighed for deres evt. roll-ups og materialer / smagsprøver osv.

Alle messeudstillere får navneskilte og deltagerliste over såvel de øvrige udstillere som messegæsterne.

Alle udstillerne afleverer deres sponsorerede gaver til aftenens sociale arrangement.

Klokken 16.00

De inviterede og på forhånd tilmeldte messegæster ankommer. Alle messeudstiller og messegæsterne mødes til eftermiddagskaffe på Kroen.
Alle messegæsterne får navneskilte og en detaljeret præsentationsoversigt over alle messeudstillerne. Oversigten over messeudstillerne har de besøgende også modtaget på mail, da deres tilmelding blev bekræftet. Dette for at de kan forberede sig på hvilke udstillere, de ønsker at besøge / tale med.

Der vil i forbindelse med eftermiddagskaffen være muligt for de messebesøgende at skrive sig ind på aftaleskemaer hos messeudstillerne, som straks får besked om den indgåede aftale. Sekretariatet koordiner dette.

Lejre Erhvervsforum og Lejre Kommune har ordet.

Klokken 16.35

Alle udstillere går til deres stande.

Klokken 16.45

Erhvervsmessen starter.
Der ringes med klokken hver 15 min. for at sikre at de indgåede aftaler og aftaletidspunkter overholdes.

Der vil være 7  møderunder af 15 min. + to fælles pauser.

Klokken 19.00

Alle mødes til en fælles hyggestund med musik og lidt godt til ganen.

Klokken 19.20

Dejlig kromad for alle udstillerne og deres inviterede gæster.
Under spisningen uddeles udstillernes medbragte præmier. Der trækkes lod i visitkortbowlen.

Klokken ca. 20.00
TAK for i aften

Her finder du et forslag til en invitation til dine gæster.

Personlig invitation til Business Erhvervsmessen den 7. marts 2019 på Skoemagerkroen

Tilmelding kan ske nedenfor senest den 15. februar 2019.

Der er udsolgt! Tilmelder du dig, kommer du på en venteliste og vil høre nærmere om der bliver plads til dig og din virksomhed.

Venligst sekretariatet ved Dorte

Dit navn

Dit firma

Din e-mail

Jeg sender sekretariatet navnene på mine to messegæster senest den 15. februar 2019. Dermed kan jeg som medlem af Lejre Erhvervsforum deltage gratis som udstiller.

Tryk for større billede

Tryk for større billede

Skal du med på iværksætterkursus til foråret i 2019?

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Drømmer du om at blive iværksætter? Har du for nylig vovet springet? Eller er du allerede godt i gang, men savner inspiration og værktøjer?

Vi gentager efterårets succes med iværksætterkurset ”Iværksætteri i praksis”, som gennemføres i samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland og Erhvervsforum Roskilde.

Kurset starter d. 28. februar 2019 og forløber over 13 kursusaftner, hver torsdag, frem til slutningen af maj.

På kurset får du viden om:

• Iværksætteri og innovation
• Forretningsideen og produktet
• Ideudvikling og kreativ tænkning
• Forretningsplanen
• Immaterialret
• Moms og skatteforhold
• Finansiering og økonomi
• Salg og kundeforståelse
• Rollen som selvstændig
• Markedsføring og visuel identitet

Kurset er for alle iværksættere og nyere virksomhedsejere, du behøver ikke have et CVR for at kunne tilmelde dig. Det koster kr. 2.295,- inkl. sandwich og vand, for hele kurset, som foregår på Erhvervsakademi Sjællands afdeling i Roskilde, på Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde.

Der er tilmeldingsfrist den 4. februar 2019, gå til tilmelding her:

Brochure Iværksætteri i praksis – forår 2019 Roskilde og Lejre

Tryk for større billede

Nye love om erhvervsfremme, turisme og støttemidler vedtaget i Folketinget

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Folketinget har torsdag d. 13. december 2018 vedtaget ny lov om erhvervsfremme, lov om turisme og lov om administration af de europæiske strukturfonde.

Formålet med lovene er at give danske virksomheder et fokuseret og fremtidssikret system, hvor færre penge går til administration og flere på at møde virksomhedernes behov.

Lovene har virkning fra den 1. januar 2019.

Det betyder lovene for dig og din virksomhed:

• Den kommunale erhvervsservice, i Lejre Kommune erhvervschef Nynne Friis, er fortsat den lokale indgang til erhvervsfremmesystemet. Her kan du fortsat få 1:1 sparring om din virksomhed, hjælp til at finde den rette embedsmand i kommunen, iværksætter- og etableringsvejledning samt hjælp til at finde den rette erhvervsejendom eller –grund til din virksomhed.

• Et nyt tværkommunalt Erhvervshus etableres i Sorø. Det afløser Væksthus Sjælland, og vil fremadrettet fungere som et stærkt kompetencecenter for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning om drift og udvikling. Det betyder, at den specialiserede erhvervsservice, som tidligere kun var tilgængelig for en lille gruppe vækstvirksomheder nu kommer til at gavne alle virksomheder.

• Der etableres en ny, digital erhvervsfremmeplatform, som bliver virksomhedernes 24/7 indgang til hele erhvervsfremmesystemet. Platformen forventes lanceret i sin første version inden sommerferien 2019.

• Den danske turismeindsats søges konsolideret i 15-25 tværkommunale destinationsselskaber mod de ca. 80 lokale aktører, der står for den decentrale turismefremme i dag. Den videre proces for konsolideringen aftales mellem KL og regeringen, og baseres på fælles pejlemærker, som endnu ikke er endeligt besluttet. Pejlemærkerne vil bl.a. tage udgangspunkt i overvejelser om turisternes adfærd og behov, samt kritisk masse i de nye destinationsselskaber i forhold til geografi, økonomi og kompetencer.

• Som en del af det nye lovgrundlag overtager den nye Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den indsats, der før lovens vedtagelse blev varetaget af de 147 medlemmer af de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd, som alle nedlægges. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal nu udfærdige en sammenhængende strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og for at sætte gang i og finansiere tiltag, der understøtter strategien.

Læs mere om det nye system her: https://em.dk/nyhedsarkiv/2018/december/et-nyt-og-staerkt-erhvervsfremmesystem-gaar-i-luften/

Der findes et sted, hvor de små hjælper de store. Vestergaard Company i Gevninge laver verdens bedste maskiner til afisning af fly.

Tryk for større billede

Kan din virksomhed bruge en ”fødselshjælper” til at forløse sit potentiale?

By | Ikke kategoriseret | No Comments

Med en god idé og et udviklingsprojekt, der kræver nye og anderledes kompetencer for at blive gennemført, kan man søge om midler til at ansætte en Landdistriktsvækstpilot med tilskud på 12.500 kr. til løn hver måned i et eller to år fra Innovationsfonden.

Der åbnes for nye ansøgninger d. 15. januar 2019.

En Landdistriktsvækstpilot er en ny medarbejder med en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse, som med sine anderledes kompetencer end dem, der er i virksomheden i forvejen, måske er lige præcis det I står og mangler for at gøre idéen til virkelighed.

Landdistriktsvækstpiloten skal ansættes med den opgave at gennemføre nye udviklingsaktiviteter i virksomheden, altså løfte en eller flere opgaver som ikke bliver løftet i virksomheden i dag.

Udviklingsaktiviteterne skal skabe nye muligheder for virksomheden – enten forretnings-, markeds-, konkurrence- eller beskæftigelsesmæssigt, og Landdistriktsvækstpiloten skal spille en central rolle i dette arbejde.

Desuden er det vigtigt, at den person der skal ansættes, har en anderledes uddannelsesprofil end de medarbejdere, der allerede er ansat i virksomheden.

Den dugfriske melding fra Innovationsfonden er, at ca. 70 % af de virksomheder, der søger om tilskud til en 1-årig ansættelse af en Landdistriktsvækstpilot, får tilsagn.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle-princippet, hvorfor det er en god idé at summe over muligheden allerede nu.

Innovationsfonden lægger vægt på, at de virksomheder der får midler til at ansætte en Landdistriktsvækstpilot, har egne ressourcer til at følge op på Innovationsfondens investering. Det er derfor et krav, at virksomheden har:

• Enten: En årlig omsætning på mindst 2 mio. kr. (senest afsluttede regnskabsår).
• Eller: tiltrukket mindst 500.000 kr. i ekstern kapital (kapital der tilføres virksomheden fra eksterne parter uden krav om sikkerhed, IKKE banklån) inden for de seneste tre år.

Læs mere her: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/landdistriktsvaekstpilot

Eller kontakt erhvervschef Nynne Friis på 4033 7476 for en drøftelse af dine muligheder.

Tryk for større billede