50 millioner kroner til vækst og udvikling i Østdanmark

Energi- og fibernetkoncernen SEAS-NVE og Sparekassen Sjælland-Fyn skyder hver 25 millioner kroner i et fælles investeringsselskab, der skal understøtte vækst og udvikling i Østdanmark med særligt fokus på Region Sjælland.

Energi- og fibernetkoncernen SEAS-NVE og Sparekassen Sjælland-Fyn skyder hver 25 mio. DKK i et fælles investeringsselskab, der skal understøtte vækst og udvikling i Østdanmark. Spring Nordic er sekretariat for det nye investeringsselskab.

Impagt Invest Sjælland skal stimulere og hjælpe østdanske virksomheder og iværksættere med at realisere deres potentiale og vækstmuligheder. Med navnet ønsker de to ejere at signalere, at der er indgået en pagt, samt at investeringerne skal have gennemslagskraft og gøre en forskel.

Bæredygtige løsninger er i fokus. Det er især virksomheder, der arbejder med bæredygtige løsninger inden for industri, miljø, energi og fødevarer, der er i fokus. Impagt Invest Sjælland vil have et særligt godt øje på virksomheder, der arbejder med bæredygtighed, og som er et sted i deres udviklingspotentiale, hvor der er en stabil drift og et solidt fundament at vokse fra.

Ambitionen er at finde mulige vækstvirksomheder på et tidspunkt i deres udvikling, hvor de på den ene side har bevist deres forretningsmodel med et nationalt eller internationalt markedspotentiale, og på den anden side har brug for midler til at understøtte den videre vækst. Her tilbyder det nye investeringsselskab tålmodige og langsigtede investeringer.

Investeringsselskabet vil arbejde for langsigtet vækst og arbejdspladser for at sikre den regionale udvikling. Som en lokal forankret bank føler Sparekassen Sjælland-Fyn et medansvar for, at det sker, så regionen bliver endnu mere attraktiv for både virksomheder, tilflyttere og dem, der allerede bor her.

For SEAS-NVE, gælder at de som andelsselskab har vi en særlig forpligtelse til at skabe værdi for andelshaverne og samfundet i øvrigt. Derfor er deres investering ikke bare en investering i en forretning, men i hele regionen.

Spring Nordic har screenet potentielle muligheder for investeringer i et stykke tid, og forventer, at de første aftaler bliver etableret allerede i år. Der vil løbende over de næste par år blive screenet investerings kandidater, og indgået investerings aftaler.

De gevinster, investeringerne kaster af sig, vil som udgangspunkt blive investeret igen i andre virksomheder.

Spring Nordic bliver sekretariat for Impagt Invest Sjælland. Spring Nordic har siden 1988 investeret og formidlet investeringer på i alt mere end to milliarder DKK.  Først under navnet CAT, siden under navnet CAPNOVA, som delvist investerede som en del af den statslige innovationsmiljøordning, og delvist via fonden CAT Invest Zealand (nu Fonden Spring Nordic). Siden januar 2019 under navnet Spring Nordic.

Vi møder gerne op og fortæller mere om mulighederne for kapital tilførsel fra Impagt Invest Sjælland, og Fonden Spring Nordic.

Med venlig hilsen/Kind Regards

Søren Svanebjerg

Investment Manager & Business Developer