Kan din virksomhed bruge en ”fødselshjælper” til at forløse sit potentiale?

Med en god idé og et udviklingsprojekt, der kræver nye og anderledes kompetencer for at blive gennemført, kan man søge om midler til at ansætte en Landdistriktsvækstpilot med tilskud på 12.500 kr. til løn hver måned i et eller to år fra Innovationsfonden.

Der åbnes for nye ansøgninger d. 15. januar 2019.

En Landdistriktsvækstpilot er en ny medarbejder med en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse, som med sine anderledes kompetencer end dem, der er i virksomheden i forvejen, måske er lige præcis det I står og mangler for at gøre idéen til virkelighed.

Landdistriktsvækstpiloten skal ansættes med den opgave at gennemføre nye udviklingsaktiviteter i virksomheden, altså løfte en eller flere opgaver som ikke bliver løftet i virksomheden i dag.

Udviklingsaktiviteterne skal skabe nye muligheder for virksomheden – enten forretnings-, markeds-, konkurrence- eller beskæftigelsesmæssigt, og Landdistriktsvækstpiloten skal spille en central rolle i dette arbejde.

Desuden er det vigtigt, at den person der skal ansættes, har en anderledes uddannelsesprofil end de medarbejdere, der allerede er ansat i virksomheden.

Den dugfriske melding fra Innovationsfonden er, at ca. 70 % af de virksomheder, der søger om tilskud til en 1-årig ansættelse af en Landdistriktsvækstpilot, får tilsagn.

Midlerne uddeles efter først-til-mølle-princippet, hvorfor det er en god idé at summe over muligheden allerede nu.

Innovationsfonden lægger vægt på, at de virksomheder der får midler til at ansætte en Landdistriktsvækstpilot, har egne ressourcer til at følge op på Innovationsfondens investering. Det er derfor et krav, at virksomheden har:

• Enten: En årlig omsætning på mindst 2 mio. kr. (senest afsluttede regnskabsår).
• Eller: tiltrukket mindst 500.000 kr. i ekstern kapital (kapital der tilføres virksomheden fra eksterne parter uden krav om sikkerhed, IKKE banklån) inden for de seneste tre år.

Læs mere her: https://innovationsfonden.dk/da/programmer/landdistriktsvaekstpilot

Eller kontakt erhvervschef Nynne Friis på 4033 7476 for en drøftelse af dine muligheder.

Tryk for større billede