Lejres Erhvervspris 2017

“Der findes et sted – Vores Sted – hvor virksomhederne gør en stor forskel for det lokale samfund og det er værdsat.
Vi mennesker, der bevidst har valgt at bo og / eller arbejde på landet her i Lejre Kommune, fejrer med glæde vores virksomheders bidrag til lokalsamfundets sammenhængskraft.
Lejre Erhvervsforum bakker derfor med glæde op om Lejres Erhvervspris 2017 og opfordrer såvel medlemsvirksomheder som øvrige virksomheder til at indstille kandidater.”

 

Udvalget for Erhverv & Turisme uddeler igen i år prisen til en virksomhed, som har udvist fokus på innovation, bæredygtighed og branding af Lejre Kommune.

Nu efterlyser udvalget kandidater til virksomhedsprisen. Vinderen offentliggøres i juni måned 2017.

Vinderen får et gavekort til at købe lokal kunst for en værdi
af 10.000 kr.

Virksomheden skal være hjemmehørende i Lejre Kommune
og opfylde en eller fl ere af nedenstående kriterier:

A. At virksomheden gennem de seneste år har skabt nye jobs i Lejre Kommune
B. At virksomheden er innovativ
C. At virksomheden er lokalt forankret
D. At virksomheden tilbyder grønne løsninger
E. At virksomheden arbejder med bæredygtighed i sit værdisæt
F. At virksomheden aktivt gør noget for at brande Lejre Kommune udadtil.

Hvis du kender en eller flere kandidater, kan du indstille dem ved at sende en mail til erhvervschef Thomas Hørdam på thho@lejre.dk.

I mailen skal det fremgå, hvilke kriterier virksomheden opfylder og en begrundelse. Alle – både borgere, virksomheder, bestyrelser og foreninger – kan indstille kandidater til prisen.

Deadline for at indstille virksomheder er onsdag den 10. maj kl. 14.00.

Har du spørgsmål til Lejres nye virksomhedspris, kan du kontakte
erhvervschef Thomas Hørdam på tlf.: 30 56 46 83 eller: Kthho@lejre.dk

 

Fotos til højre: Formand for Erhvervs- og Turismeudvalget Grethe Saabye og erhvervschef Thomas Hørdam.