Køb af virksomhed

Vi har modtaget denne henvendelse om køb af en virksomhed.

Køberbeskrivelse
Jeg retter henvendelse til Lejre Erhvervsforum, da jeg er en interesseret og potentiel køber af en mindre virksomhed på Sjælland. Det er ikke afgørende, hvor på Sjælland den ligger.

Virksomhedens profil kan være en produktions- eller fremstillingsvirksomhed  med 1-10 ansatte.
Der kan være et behov for generationsskifte, skiftende markedsvilkår, omstillingsvanskeligheder pga. finanskrise eller manglende salgsindsats eller -værktøj.

Branche er ikke afgørende,  det kan være en niche eller service, dog ønskes IKKE virksomheder inden for:

  • tømrer
  • murer
  • vvs
  • detailvirksomhed
  • restaurant.

Fremstillings- og produktionsudstyret skal være vedligeholdt og uden behov for store nye investeringer, og indtjening samt kundeunderlag skal være bevist stabilt.

Jeg har de sidste 1 1/2 år været indehaver af en virksomhed i Holbæk, og har netop overdraget den til min partner.

Jeg søger nye udfordringer med anden virksomhed, og håber at der er en mulighed i jeres forening.

Jeg har kapital til rådighed og et pengeinstitut med accept til investering. Der er stadig Cvr Aps til rådighed.

Jeg forpligter mig selvfølgelig til diskretion, og de personer jeg involverer i sagen. Rådgivere, revisor og advokat og andre vil behandle oplysninger fortroligt, og ikke videregive dette i andet kommercielt øjemed til andre. Hvis der ønskes en fortrolighedsaftale, laves denne.

Med venlig hilsen
Peter Grut Jensen
Gravbjergvej 5
4560 Vig
grutpeter@gmail.com
Tlf.  20520038