Nyt fra mødet den 27. oktober 2015 om manglende net-dækning

Den 27. oktober 2015 holdt vi netværksmøde i flotte lokaler på Birkholmvej 4 i Osted, som kan købes gennem Andresen Erhverv.
Her satte Lejre Erhvervsforum fokus på den manglende mobil- og internetdækning i kommunen, hvor tre lokale virksomheder fortalte om, hvordan de har løst deres net-udfordringer på egen hånd.

Tidligere borgmester/formand Flemming Jensen var blevet lokket tilbage i erhvervsforeningslivet og varetog opgaven at være mødeleder.

Michael Svane fra Hesselbjerggaard:
De har fået indlagt fibernet og derefter opsat en antenne på taget af laden, hvorfra signal tilgår alle aktuelle steder, hvor de har behov for netdækning.

Anders Knudsen fra Sonnerupgaard:
De har fået indlagt fibernet af SEAS/NVE med hastighed 1000 mb/1000 mb.
Fordeler via en distributør i Ringsted ca. 5 km. fra Sonnerupgaard, som koster mellem kr. 200-1.000 månedligt at koble på distributørens fordeler.

Axel S. Christensen fra Gershøj Bylaug:
Gershøj Bylaug har indsamlet 250 underskrifter fra hele byen til at dokumentere et behov over for TDC, som efterfølgende indlagde fiber i hele byen uden etableringsomkostninger, men med et halvt års bindingsperiode for borgerne.

Thomas Hørdam fra Lejre Kommune:
Lejre Kommune har fået teleudbyderne til at opsætte 8 master i kommunen og den sidste mast vil blive opsat i Lyndby.
Lejre Kommune har afsat 7 mio. henover de næste 4 år, som muligvis kunne anvendes til fibernet mellem kommunale bygninger i kommunen, således at fibernet bliver mere udbredt.

Vi takker indlægsholderne for et godt og konstruktivt møde, hvor vi sendte medlemmerne hjem med kampgejst og gå-på-mod til selv at løse deres netdækningsudfordringer.